Zpravodaj

Informace o inzerci
Protože se v poslední době množí dotazy po pravidlech zveřejňování inzerátů v našem zpravodaji, chceme Vás touto cestou informovat.
Zpravodaj vydáváme pravidelně měsíčně a zdarma ho distribuujeme ve všech částech naší obce do všech domácností, včetně víkendových, v celkovém počtu 530 ks. Řádkovou inzerci poskytujeme zdarma, grafickou viz ceník inzerce

 

Černobílá
½ strany A5 390 Kč
Celá strana A5 650 Kč
Barevná
½ strany A5 780 Kč
Celá strana A5 1.300 Kč

Uzávěrka následujícího vydání Novoveského zpravodaje je uvedena vždy v předchozím čísle.

Své články posílejte na zpravodaj@nova-ves.cz.

Icon
2020-09 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-08 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-07 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-06 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-05 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-04 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-03 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-02 Novoveský zpravodaj
Icon
2020-01 Novoveský zpravodaj
Icon
2019-12 Novoveský zpravodaj
Icon
2019-11 Novoveský zpravodaj
Icon
2019-10 Novoveský zpravodaj