Aktuální opatření ve veřejné dopravě

Na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva
reaguje i veřejná hromadná doprava Středočeského kraje.

Jak tedy bude veřejná doprava jezdit?

V týdnu od 1. 3. do 7. 3. budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně
školních autobusů.

Od 7. 3. 2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca
10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se
jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní
dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to
v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v
příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních
prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího
obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum
5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich
zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou
zrušeny noční autobusové linky.

Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke
zkracování souprav vlaků.

Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz). Ve fyzické podobě pak
budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz nebo v aplikaci PID
Lítačka.

Věřím, že tyto informace přijmete s pochopením. Situace není jednoduchá
vůbec pro nikoho, v tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné
dopravy v rozumném rozsahu.

Spolu se svými kolegy a kolegyněmi Vám všem přeji, abychom tuto dobu
přestáli všichni ve zdraví.

Petr Borecký

radní pro veřejnou dopravu
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 343
email: borecky@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz