Předvolební debata

Ve středu 14. září 2022 se v sále OÚ koná předvolební debata s lídry všech uskupení, která letos kandidují v obci Nová Ves do zastupitelstva. Začátek je v 19 hodin.

Zúčastní se:

– Lukáš Jansa (za Nový směr)

– Ing. Renáta Hakrová (za Společně pro ves)

– Martin Exner (za Starostové a nezávislí)

– Ing. arch. Miroslav Hujer (za Změna pro obec).

Přijďte se zeptat na vše, co Vás k blížícím se volbám zajímá.

Fotbalový kroužek Nová Ves

ŇŮVENDAJK NEW GENERATION

TJ SOKOL NOVÁ VES by rád omladil řady svých členů a poskytl mládeži se zájmem o nejpopulárnější a nejrozšířenější sport své zázemí na fobalovém hřišti v Nové Vsi.

Máme k dispozici krásný areál a šikovné lidi, kteří Vaše děti naučí základní sportovní návyky.

V případě zájmu o fotbalový kroužek pro Vaše dítě v Nové Vsi kontaktujte do 15. září 2022 sekretáře klubu pana Petra Barnatana telefonním čísle 724 273 440, který Vám poskytne detailní informace.

 

 

Vítání občánků 2022

Vážení rodiče,

v pondělí 19. září od 16:00 proběhne v sále OÚ Vítání
občánků.

Pokud máte o přivítání svého dítěte zájem, přihlaste se,
prosím, na tel. č. 315 765 056 nebo prostřednictvím e-mailu:
renata.hakrova@nova-ves.cz.

Vítání občánků bude určeno pro děti narozené
v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, které mají trvalý pobyt v naší
obci.

Své děti můžete přihlásit do 1. 9. 2022.

Renáta Hakrová, místostarostka

Oprava povrchu mostu na silnici l/16 mezi kruh. objezdy potrvá od 28. 6. do 16. 10. 2022

Ředitelství silnic a dálnic informuje:  

Stavebnětechnický stav spodní stavby mostu je hodnocen stupněm IV (uspokojivý) a stav nosné konstrukce stupně V (špatný). Hlavním zjištěným nedostatkem je stav elastických mostních závěr. V místě častého přejíždění kol jsou výrazně deformované a v důsledku toho dochází k zatékání na části obou opěr, jejichž beton v místě zatékání degraduje. Rovněž dochází k rozpadu krytu vozovky. Také beton říms povrchově degraduje a těsnění jejich pracovních spár je lokálně nefunkční. Stávající izolace mostu je na konci životnosti a zatékání do mostní konstrukce tak výrazně omezuje další životnost mostní konstrukce. 

Hlavním cílem opravy mostu je kompletní výměna mostního svršku, včetně jeho vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Po odstranění mostního svršku včetně izolace se provedou nezbytné sanační práce (úpravy povrchu) mostovky pro zajištění dostatečné přilnavosti nově prováděné izolace. Kompletně  se vymění odvodňovací trubičky s novými svody pod dolní líc předpjatých nosníků. Budou instalovány nové mostní závěry a kompletně se vymění již zmíněná izolace mostovky. Na mostě budou obnoveny železobetonové monolitické římsy s instalovanými kabelovými chráničkami. Osazeno bude nové zábradlí a položí se nové vozovkové souvrství. Doplněny budou bezpečnostní prvky a dopravní značení. Pracovat se bude i na spodní stavbě mostu včetně jeho křídel, kde po očištění povrchu otryskáním bude provedena sanace zjištěných trhlin. Přibude nové revizní schodiště a opraví se dláždění pod mostem.

Akce potrvá od 28. 6. do 16. 10. 2022.

Oprava mostu je plánovaná za provozu po jeho částech, neboť ho v průměru denně využije 11 000 vozidel s velkým podílem těžké nákladní dopravy. V rámci postupu prací bude docházet k omezením, byť i krátkodobým, na dálnici D8 pod mostem a v jeho blízkosti.

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-dalnic-(991)?returl=%2FMinisterstvo%2FUredni-deska&fbclid=IwAR2mUdrYxjPGHxkRhCe2iIG4oX6SG79USOsWGDy_t2CLUfCGHkJdpy6czPA