Záměr pronájmu restaurace Nelahozeves

Obec Nelahozeves dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje tento záměr pronajmout prostory restaurace Vinopalna v objektu občanské vybavenosti Školní č.p. 19 v obci Nelahozeves, na pozemku st. č. 63/1, v katastrálním území Nelahozeves.

Nabízené prostory se skládají z restaurace a kuchyně, chodby, skladu, sklepa, sociálního zařízení, salónku včetně základního vybavení. Celková podlahová plocha pronajímaných prostor činí 238,95 m2. Celková kapacita míst k sezení v interiéru je 79 lidí a 76 lidí v přilehlé letní zahrádce.

Prostory se nachází v historickém centru obce, v blízkosti zámku a v sousedství rodného domu A. Dvořáka. Nemovitost je po celkové rekonstrukci, vybavení kuchyně a interiéru je nové a je majetkem obce Nelahozeves. Záměrem obce je zajistit celoroční nabídku obědů, pokrytí požadavků zvýšeného turismu a realizace soukromých oslav v salónku.

více v pdf:

Záměr pronájmu restaurace

Plánujete letní dovolenou? Zařiďte si cestovní pas v předstihu

Nemáte-li platný cestovní pas, nebo budete potřebovat vyřídit pas i pro své nezletilé děti, nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadě a ušetříte svůj čas. Právě nyní si můžete v rezervačním systému městského úřadu zajistit termín pro podání žádosti a následné vyzvednutí cestovního dokladu. S využitím rezervačního systému se můžete objednat na vámi preferovaný den a hodinu, předejdete tak zbytečnému čekání

Při cestovatelském plánování zohledněte i skutečnost, že některé státy vyžadují pro vstup do země platný pas ještě několik měsíců po plánovaném návratu. Jedná se o státy mimo Evropskou unii (např. u Velké Británie je to šest měsíců). Proto si včas zjistěte, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu daný stát vyžaduje. Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Stejně tak náležitosti žádostí o cestovní doklady:

Pokud budete cestovat do států Evropské unie, můžete jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.

Dagmar Volfová, vedoucí správního odboru

Nábor Policie ČR

Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr příslušníka Policie České republiky. 

Koho hledáme?

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek. Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky.

Co nabízíme?

Zajímavou atraktivní práci, při které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat občanům, zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně působit na občany České republiky. Práci, která je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti. Za svou práci pro Českou republiku budete adekvátně finančně ohodnoceni a vznikne vám nárok na další bonusy stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v platném znění.

Co požadujeme?

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je plně svéprávný, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

více na https://nabor.policie.cz/

Volby prezidenta ČR

 
✅1. kolo voleb proběhne 13. a 14. ledna 2023. Pokud žádný z kandidátů nepřekročí hranici 50 % hlasů, bude probíhat 2. kolo voleb, a to 27. a 28. ledna 2023.
 
✅Voličem je:
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,
• a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.
 
✅Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 
✅VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
V pátek 13. ledna 2023 jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.
V sobotu 14. ledna 2023 jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.
– Pro občany Nové Vsi je určena volební místnost č. 1 – sál Obecního úřadu, Nová Ves 154.
– Pro občany Vepřku a Nových Ouholic je určena volební místnost č. 2 – Dům služeb, Nové Ouholice 43.
– Pro občany Miřejovic a Starých Ouholic je určena volební místnost č. 3 – Hospoda U hasiče, Staré Ouholice 57.
 
✅Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (do 10. ledna 2023).
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
 
✅Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
 
✅Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat: U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
 
✅Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
 
Připravila Bohdana Tobiášková, informační výbor

Novoroční běh

Již po deváté se 1. 1.2023 sejdeme na návsi v Nové Vsi, abychom nový rok přivítali pohybem.
Ve 14 hodin tak mohou účastníci Novoročního běhu vyrazit na trať, která je provede všemi částmi naší obce.

Je třeba zdůraznit, že označení běh je trochu zavádějící. Cestu je možné absolvovat jakýmkoliv způsobem bez použití „motorů“. Takže jít, běžet, jet na kole nebo koloběžce, vézt se v kočárku … Jedinou hnací silou je nadšení a chuť strávit hodinku, případně dvě, na čerstvém vzduchu se svými známými a sousedy. A vítáni jsou samozřejmě i naši čtyřnozí kamarádi všech možných velikostí, druhů i barev.

Novoroční běh není závodem, je to akce pořádaná hlavně pro dobrou náladu. A tu bude možné si na konci v Miřejovicích vylepšit ještě dobrým svařáčkem a určitě se najde i něco drobného k zakousnutí. Tak už se na všechny moc těšíme a ať se nám ten devátý ročník vydaří.

Za MK Miřejovice Dana Burianová