Martin EXNER – odpovědi

odpovědi zaslány 30.8. 10:46

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Nyní podruhé, protože chci dotáhnout výstavbu kanalizace a chodníků do úspěšné realizace. Poprvé, před 4 lety, mě vadilo, že potenciál rozvoje této obce je nevyužitý a obec stagnovala. Poslední kapkou bylo zpackané (ne)zvládnutí povodně 2013, kdy v rozporu s povodňovým plánem nebyl zahrazen podjezd a byly zbytečně vyplavené Nové Ouholice.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V naší obci jsou aktivní spolky a spousta úžasných lidí. Líbí se mi, že máme v obci hezkou Vltavu, i pěkné lesy a okolí a zároveň dobré spojení do Prahy. Domnívám se, že naše obec má ohromný potenciál, co se dá vylepšit a to se mi líbí jako výzva pro budoucí zastupitele.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Porovnáním s ostatními obcemi v okolí, které většinou kanalizaci dávno mají, mají chodníky i u silnic nižších tříd, mají moderní úsporné veřejné osvětlení a podobně, se ukazuje, kde si to starostové v uplynulých volebních obdobích dobře odpracovali a kde to naopak zvládli hůře a kde se obec tak nerozvíjela. Nelíbí se mi, že naše obec patří k těm méně rozvinutým. Mrzí mě, že nebyly využity třeba dotace na kanalizaci v době, kdy byla větší procentuální podpora. Tyto peníze nám budou chybět.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

V naší obci se nastřádala problémů celá řada. Starosta musí mít větší ambice a musí řešit více problémů najednou. Naše hlavní problémy jsou kanalizace, silnice a chodníky, veřejné osvětlení a řešení ochrany proti povodním a také – peníze. Tedy je třeba připravit projekty, povolení, sehnat dotace, vysoutěžit, postavit to a zkolaudovat. Na tom všem pracuji již 4 roky a podrobně o tom informuji ve zpravodaji. To bude i hlavní úkol příštího vedení obce.

 

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Pokud budu znovu zvolen starostou, chci se zaměřit zejména na to, aby stavba kanalizace probíhala podle termínů, podle rozpočtu a tak, aby co nejméně obtěžovala občany. Bude to pro obec největší projekt v historii, jak plošně i finančně a dotkne se skoro každého. Dále chci docílit toho, aby obec postavila bezpečné a pohodlné chodníky u opravené silnice II/608 a moderní úsporné veřejné osvětlení v ostatních částech obce. A také zlepšovat desítky drobných věcí – jako v uplynulém volebním období.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

20 let jsem se živil jako obchodník s investičními celky do zahraničí – elektrárny dieselové, vodní, pak i uhelné a plynové. Naposled, jako vedoucí obchodní koordinace, jsem pracoval na výstavbě plynového bloku elektrárny Počerady. Mám bohatou zkušenost s přípravou obchodních smluv na stavby a technologie i s realizací mnoha desítek projektů. V letech 2013-2014 jsem absolvoval na ČVUT program celoživotního vzdělávání a získal osvědčení „Specialista výstavby“. Mám také zkušenosti starosty.

Zpět na přehled kandidátů

Roman CIVÍN – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chtěl bych podpořit současné vedení, které úspěšně nastartovalo rozvoj naší obce. Čekají nás výzvy. Výstavba kanalizace a s tím spojené rekonstrukce silnic, obnova chodníků, atd… Nové zastupitelstvo má před sebou velký kus práce, a tak bych i já chtěl pomoci věcem, které mají smysl. Jsem připravený podílet se na společných aktivitách a rozhodnutích, které přispějí k většímu komfortu života v obci a který bude zároveň v souladu s trendem trvale udržitelného rozvoje.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Nejvíce mě oslovili lidé, kteří zde žijí. Myslím tím všechny ty, kteří jsou členy spolků a sdružení, aktivně usilujících o čistotu obce, kulturní a sportovní vyžití, nebo jen společné smysluplné trávení volného času. Rád se účastním akcí „Miřejovických“, jejichž sportovní nadšení, nezná mezí, s respektem sleduji pracovní aktivity Okrašlovacího spolku v Nových Ouholicích, nadšení klubu KUDYKAM, aktivitu a nadšení Spolku seniorů a práci pedagogů s dětmi v MŠ Nová Ves.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi černé skládky, ale i tady se stav výrazně zlepšil. Není od věci zmínit, že lidé dlouhodobě žijící v našich obcích, kteří jsou ale trvale přihlášeni jinde, připravují obec a obecní rozpočet o finanční prostředky, které by mohly být použity k rozvoji obce. Stojí za úvahu, jak motivovat tyto občany ke změně. Velkým problémem jsou komunikace a jejich stav, ale to je bohužel problém celého Středočeského kraje.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Problémů a nedostatků je jistě hodně, od stavu komunikací, chybějících chodníků, přístupových cest, nedostatečného osvětlení, otázky nevyužívané školy ve Vepřku, atd…

Většina řešení je závislá na rozpočtu obce a ten bude s výstavbou kanalizace omezený. Proto bude nutné posoudit priority jednotlivých projektů a hledat zdroje, ze kterých můžeme naše obce zvelebit.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Kromě již zmiňované infrastruktury obce by to byla podpora obecních spolků, sdružení nebo jen sousedských setkání. Spokojeni můžeme být jen v hezkém prostředí a v čisté přírodě, i když jsme na významných dopravních trasách. Kvalitu životního prostředí považuji za důležitý cíl a věřím, že i většina spoluobčanů.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem profesí technik, a proto bych mohl přispět svými zkušenostmi při řešení technických problémů, např. při realizaci veřejných zakázek. Obecně se nebráním žádné práci, kterou jsem schopen se naučit a která mi dává smysl. Věřím, že nové zastupitelstvo bude složené z lidí blízkých mému smýšlení, kteří vědí, co je třeba udělat. S takovými lidmi budu rád spolupracovat na jakémkoliv úkolu.

Zpět na přehled kandidátů

Eva VOSMÍKOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:08

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Nové zastupitelstvo má před sebou náročné úkoly – kanalizace a chodníky. Ráda bych byla při jejích realizací.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V obci se mi líbí nová dětská hřiště. Pyšná jsem na všechny změny, které se nám podařily uskutečnit.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi a zároveň se stydím, že mezi částmi obce stále trvá hloupá rivalita. Měli bychom táhnout za jeden provaz.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nejtíživější problém naší obce je doprava a zničená silnice II/608. Řešení je jedno – celková rekonstrukce silnice, která by unesla tak velké zatížení a stavba chodníků pro lepší bezpečnost chodců.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako členka zastupitelstva se chci zaměřit na ekonomiku obce, na kontrolu účetních dokladů a na výpočet stočného v obci dle zákona.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jako dlouholetá účetní mám zkušenosti v ekonomické oblasti a nyní již několik let jako zastupitelka a předsedkyně finančního výboru.

Zpět na přehled kandidátů

Pavel BUČIL – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:50

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chci pomoci obci v jejím rozvoji, kdy máme před sebou spousty projektů. Tím hlavním je kanalizace, kde bude potřeba zajistit mnoho práce a v neposlední řadě chodníky. Asfaltové silnice v některých částech obcí jsou také na pořadu dne. Cílem je budovat obec a její části, aby vyhovovaly nám všem, byly moderní a příjemně se nám tady společně žilo. Jako obchodník bych zahájil nějaký komerční projekt, který by obec v budoucnu finančně obohacoval a mohli jsme tak rychleji a více naši obec rozvíjet.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec se sice pomalu, ale pěkně rozvíjí a zkrášluje. Velký podíl na tom mají současní zastupitelé obce. Budeme v tom pokračovat. Máme výhodnou strategickou polohu, z čehož bychom měli v budoucnu těžit  a využít toho pro nějaký komerční projekt. Je zde možnost příjemných procházek a stále je co objevovat. V okolí máme spoustu historických památek, zajímavých míst a možnost krásných výletů. Blízkou řeku ocení rybáři a kousek veltruský park, kde jsou příjemné procházky, hlavně v na jaře.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Neudržované a neopravené cesty. Dříve byla nějaká ta cesta vyspravena nebo alespoň z části zasypány velké díry, ale v poslední době minimálně. To se musí změnit. Spousta silnic je ve špatném stavu, ale zde se obec alespoň snaží flikováním zachránit to nejhorší. Pomůže jen asfalt. Z některých míst, pokud se chcete dostat na silnici nebo alespoň zpevněnou cestu, a zrovna pršelo, to abyste si vzali holinky na přezutí. Ke každému domu by měla vést normální cesta, bez bahna.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Obec nemá pro své občany zajištěnou bezpečnost v podobě chodníků a to je zásadní.  To je, dle mého názoru, vedle kanalizace, nejtíživější problém obce. Jediná bezpečná cesta je od benzinky do Nových Ouholic, ale dostat se tam je značné riziko, zvlášť pro rodiny s dětmi, maminky s kočárky a seniory. Ihned po kanalizaci vybudovat chodníky vč. zeleně v jejich okolí. Vyspravit cesty a pokud finanční možnosti obce dovolí, vyasfaltovat některé části, kde je nebo začíná být vyšší frekvence vozidel.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Primární je projekt kanalizace, současně připravovat projekt chodníků, opravy cest a silnic. Dbát na to, aby byly všechny cesty po kanal. upravené min. do původního stavu, ideálně do lepšího. Zajistit pohodlí našich spoluobčanů. Zaměřím se na rychlostní radar v Nové Vsi, kde spousta řidičů a hlavně motorkářů překračuje povolenou rychlost. V neposlední řadě bych rád přilákal mladé lidi, dát jim více důvodů proč by měli bydlet právě tady a více naši obec propagovat, abychom se rozrostli.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

15 let se živím jako obchodník. Ať už to bylo v internetové a virtuální oblasti nebo jako obchodní manažer v nadnárodní společnosti. Vždy jsem navázal spolupráci s významnými obchodními partnery a měl dobré výsledky. Mám zkušenosti s přípravou obchodní dokumentace, prezentací a obchodní řečí. Vždy je mou snahou najít kompromis. Budu intenzivně a poctivě pracovat pro obec a budu se snažit, aby se nám tady všem pohodlně a příjemně žilo.

Zpět na přehled kandidátů

Martin ČERMÁK – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 21:39

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem byl osloven. Beru to jako zajímavou výzvu a zkušenost.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec může být pyšná na svou bohatou historii a polohu nedaleko hlavního města.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nekvalitní infrastuktura- špatné silnice, chybějící chodníky, kanalizace.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Totožné s bodem č.3 . Jako řešení vidím pokračování v rozpracovaných projektech.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Mám dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi z celého světa a různých kultur.

Zpět na přehled kandidátů

 

Dana BURIANOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:37

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

O dění v obci se zajímám a jako členka kulturního výboru se na něm i aktivně podílím. Z mého pohledu jde o logické rozšíření zájmu a účasti v dalších oblastech našeho života v obci.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Líbí se mi náves v Nové Vsi, členitost Vepřku, břehy Starých Ouholic a stráně Nových Ouholic, klid nejmenších Miřejovic. Ranní mlha, co se převaluje nad řekou. Pyšná jsem na naše nejmenší, když vystupují se svými pásmy písniček a básniček a na naše nejstarší pro jejich aktivní přístup k životu. Na ty, kteří se dokázali semknout, aby nezištně pomohli těm, co jim do životů zasáhla povodeň. A na další spoustu lidí, kterým záleží na tom, jak zde spokojeně žít.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi zbytečně vyhrocené konflikty a někdy nechuť nebo neschopnost vést diskuzi.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Je obtížné určit jeden konkrétní problém v obci, která má pět částí. Pro obyvatele každé z nich je samozřejmě důležité řešit problémy v místě jejich bydliště. Bohužel někteří nedokáží vnímat Novou Ves jako celek a vzniká kvůli tomu zbytečná rivalita. Částečným řešením je vstřícná komunikace, za předpokladu, že si všechny zúčastněné strany dokáží vzájemně naslouchat a dokáží problémy vidět z různých úhlů pohledu.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

V první řadě je potřeba dokončit projekty, které jsou již rozpracované – kanalizace, komunikace,… Ráda bych opět otevřela diskuzi o využití školy ve Vepřku ve prospěch místních obyvatel.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem aktivní členkou kulturního výboru naší obce. Rovněž jsem místopředsedkyně MK Miřejovice z. s., který, nejenom v této obci, pořádá nejrůznější akce. Pracuji jako externistka se studenty na VŠUP a jako spolumajitelka jsem několik let vedla malou prosperující firmu v Praze. A nic se nevyrovná logistice mámy tří dětí.

Zpět na přehled kandidátů

Jiří Vykus – odpovědi

odpovědi zaslány 10.9. 11:19

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kritizovat u piva umí každý. Já se chci aktivně zapojit do řízení obce a nabídnout své zkušenosti z realizace mnoha investičních akcí.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Žijeme v krásném kraji dolního Povltaví. Je pěkné, že naše obce se rozvíjejí, staví se nové domy, rodí se děti, celkově obec mládne a to je cenné.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Mohly by se zlepšit nálady a pozitivní náhled na dění v obci. Lidé jsou až příliš názorově rozděleni, rozkastováni a příliš kritičtí ve svých názorech. Obecní úřad by měl více komunikovat, vést dialog s občany, být otevřený a přístupný.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nedobudovaná infrastruktura. Především kanalizace a chodníky podél frekventované silnice č. II/608. To je základní úkol. Následně pak podpora služeb pro veřejnost a podpora spolkového života.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Na účelné využití získaných dotací na vybudování kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rekonstrukci uvedené silnice.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Můj pozitivní přístup k životu a mé organizační schopnosti a zkušenosti z realizace různých investičních akcí z mého bývalého pracoviště.

Zpět na přehled kandidátů

Ing. Pavel SRNEC – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:56

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Vzhledem k tomu, že se poslední léta se ženou podílíme na přípravách a organizaci řady obecních akcí, přišlo mi to jako přirozený krok. Doufám, že na tuto spolupráci budeme moct navázat i s nově zvoleným vedením.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Pro tuto a následující otázku mně přijde určující, co vnímám jako obec. Začíná obec těsně za cedulí? Jsou to silnice, domy, památky, instituce? Je to i řeka, kopce a stromy?

To jak obec vypadá a jestli se v ní dobře žije, závisí, podle mého, vždy především na jejích obyvatelích.

Odpověď tedy zní: Líbí se mi, že tu je dost lidí, kteří často nezištně věnují čas a energii, aby se nám tu všem žilo líp.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Tak, jako všude najdete dobré a poctivé, nutně narazíte i na ty, co neodolají příležitosti obohatit se na úkor ostatních, případně aspoň ušetřit. Co na tom, že odpad skončí v řece nebo na obecním pozemku?

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Předpokládám, že v tomto bodě bude znít téměř jednohlasně KANALIZACE. I když je její dokončení na dobré cestě, bude od nové samosprávy vyžadovat ještě ohromné úsilí, než dospěje do úplného finále. Jsem připravený i tomuto projektu věnovat co nejvíc podle svých možností.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?
 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Rád bych využil svých dlouholetých zkušeností s přípravou tiskovin a internetových stránek a podílel se na maximálním zpřístupnění informací občanům. (poznámka odpověď na poslední i předposlední otázku)

Zpět na přehled kandidátů

Milan Letoch – odpovědi

odpovědi zaslány 6.9. 19:55

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi není lhostejná budoucnost naší obce, zejména její rozvoj. Chtěl bych nabídnout své mnoholeté zkušenosti z činnosti v oblasti správy majetku občanů, v rámci volené funkce předsedy Kontrolní komise a člena představenstva Stavebního bytového družstva Kralupy/Vl.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Zájem mladých rodin žít v naší obci, což jen dokazuje, že jsme zajímavá lokalita pro život nejen střední generace. Naše obec může být pyšná na získání státní dotace na veledůležitou kanalizaci a s tím spojenou revitalizaci pozemních komunikací ve všech zbývajících částech obce. S ohledem na vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí v blízkosti vodních toků, je výstavba kanalizace strategicky velmi důležitá pro všechny naše občany.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi, že v otázce potřeb naší obce netáhnou naši občané tzv. „Za jeden provaz“. Až moc své názory vymezují podle toho, z které části naší obce pocházejí. Nelíbí se mi také, že je mezi námi dost občanů, kterým je jedno, že v blízkosti jejich obce nebo i dokonce v našem katastru, usilují developeři na úkor kvalitní orné půdy vybudovat další logistická nebo průmyslová centra. Stydět se můžeme za stav infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, pozemní komunikace).

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Jak jsem už uvedl v předešlých odpovědích, jde o stav kanalizace, pozemních komunikací – účelové cesty, chodníky, veřejné osvětlení, tedy o nejzákladnější vybavenost, která je základem každé prosperující obce. Tento problém se nám snad s ohledem na přidělení dotace, podaří v blízké budoucnosti odstranit. Tady je potřeba končícímu vedení obce poděkovat za všechno to úsilí k získání této dotace. Vybudování infrastruktury nebude pro nové zastupitelstvo nijak lehký úkol. Bude to chtít obrovský kus práce a zodpovědného přístupu nejen členů vedení obce. ale zejména všech našich občanů.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Vedle pomoci v oblasti výstavby infrastruktury, bych se chtěl také zaměřit na rozšíření služeb pro naše seniory a nejmenší občánky v naší obci. Chtěl bych pomocí dotačních programů prosadit přestavbu školy ve Vepřku na „Dům pro seniory“, spolu s rozšířením služeb obce pro tyto občany, jako je rozvoz jídla, převoz k lékařskému ošetření, asistenční služba v jejich domácnosti – úklid, praní prádla a další. Co se týče našich nejmenších občánků, rád bych, stejně jako u seniorů, pomocí všech dostupných dotačních programů rozšířil kapacitu naší mateřské školky, případně se snažil prosadit …

Překročen počet znaků.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Na toto jsem již odpověděl v první otázce.

Zpět na přehled kandidátů

 

Ing. Bohdana Tobiášková – odpovědi

odpovědi zaslány 13.9. 10:37

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi záleží na tom, kde žiji. Baví mě setkávat se s lidmi, připravovat Novoveský zpravodaj, pořádat kulturní akce, organizovat dětský bazar, diskutovat s lidmi o tom, co se dá v obci zlepšit a něco pro to také udělat. Ráda bych v tom pokračovala a přispěla k příjemnějšímu žití.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Před deseti lety jsme se rozhodovali, kam se s naší rozrůstající se rodinou přesuneme z Prahy. Nová Ves pro nás byla jasná volba, manželova rodina zde má kořeny déle jak 100 let. Líbí se nám blízkost hlavního města, dobré spojení do všech směrů, příroda, spousta památek „za humny“. Jednotlivé části obce jsou pestré, každá má své krásné staré domy, zákoutí, svůj charakter. Dobře se nám tu žije.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybí mi kvalitní silnice, kanalizace, chodníky, ale to všechno se dá změnit.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Chybějící kvalitní infrastruktura. To znamená pokračovat v rozpracovaných projektech na kanalizaci, chodníky, tlačit na opravu silnic. Je tu spousta práce a společně to můžeme dokázat.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Téměř 20 let pracuji jako finanční ředitelka, mám proto zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, řízení projektů. V obci jsem se spolupodílela na přípravě desítek kulturních akcí, každý měsíc připravuji s kolegy Zpravodaj. Několik let jsem pracovala jako dobrovolnice v neziskovém sektoru. To vše ráda využiji ve prospěch naší obce.

Zpět na přehled kandidátů