Informovaný souhlas – SMS kanál

Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici obecního úřadu:

email: lucie.tlaskalova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. tel. 734 180 507. Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Očkování psů

Očkování psů

V úterý dne 5. 6. 2018 proběhne povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Poplatek 100Kč, očkovací průkaz s sebou.

Nová Ves – na návsi v 17:00 hodin

Nové Ouholice –  parkoviště v 17:30 hodin

Staré Ouholice –  u pomníku v 18:00 hodin

Vepřek –   proti Karku v 18:15hodin

MVDr. Podrábský Jar.

Organizace zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků,
přiblížil se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy. Vzhledem ktomu, že Se v loňském roce osvědčilo využití rezervačního systému, využijeme tuto možnost i letos. Tímto způsobem můžeme alespoň Částečně omezit čas, který byste museli strávit čekáním na vlastní zápis. Tuto rezervací můžete od úterý 3. dubna 2018 provést na odkaze:

https://zs-veltrusy.reservio.com . Odkaz na rezervaci termínu najdete rovněž na našich webových strankach: www.skola.veltrusy.cz.

Rezervaci terminu Zápisu provedete jednoduchým způsobem – vyberete si kterýkoliv z odkazů Zápis 1 – Zápis 10 a následně si vyberete čas Zápisu dítěte, který by Vám nejvíce vyhovoval, nebo který bude ještě volný. Při zápisu rezervace je nutné uvádět jméno a příjmení Zapisovaného dítěte /nikoli jméno rodiče/!!
Touto rezervací si vybíráte pouze čas Zápisu dítěte. Nejedná se o výběr paní učitelky, u které bude zápis probíhat. Vámi vybraný čas zápisu rovněž nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do naší školy, jedná se pouze o organizační opatření. Zájemci o zápis bez rezervovaného času budou samozřejmě rovněž zapsáni, ale budou muset vyčkat na volný čas u některé Zapisující paní učitelky.
Do školy je ale třeba dostavit cca 15 – 20 minut před rezervovaným časem, protože rodiče musí vyplnit několik dokumentů a doložit příslušné doklady. Během doby, kdy budete zaneprázdnění administratívou, se budou Vaše děti mocí podívat po škole v doprovodu našich větších žáků, nebo sledovat pohádku promítanou na interaktivní tabuli.
Cílem rezervace času Zápisu dětí je zklidnit a zpříjemnit průběh zápisu. Budeme se snažit dodržet rezervovaný čas. Je ale samozřejmě možné, že nastane nějaké nepředvídatelné zdržení apod. V takovém případě Vás prosím o trpělivost a toleranci -jistě nejen my učitelé, ale i Vy rodiče chcete, aby Zápis budoucích prvňáků proběhl v klidu a V příjemné náladě.
Vpřípadě nejasností nebo dotazů můžete volat na tel. 731 617 991 nebo psát na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz

Za ZŠ Veltusy Mgr. Světlana Racková
ředitelka

originál ke stažení

SVOZY BIOODPADU 2018

Vážení spoluobčané,

První svoz bioodpadu proběhne 11. 4. 2018

Poté každý lichý týden ve středu, tedy:

25. 4.; 9. 5.; 23. 5.; 6. 6.; 20. 6.; 4. 7.; 18. 7.; 1. 8.; 15. 8.; 29. 8.; 12. 9.; 26. 9.; 10. 10.; 24. 10.; 7. 11.; 21. 11.

Pavel Kuchta

Odvoz odpadu

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro rok 2018.