Bezpečná cesta nejen na školní autobus

Vážení občané, rodiče,

ve středu 31. 8. 2022 postaví stavba dva koridory (oplocení) pro bezpečný přechod přes staveniště. Jeden bude u semaforu u pošty a druhý u bývalého přechodu z chodníku na zastávku „ Na Homolce“.

Prosíme poučte své děti, aby při cestě na autobus využívaly cestu viz přiložená mapka. Je nutné chodit pouze po chodníku a přecházet pouze na vyznačených místech. Na staveniště je vstup zakázán, pohybuje se zde těžká technika a hrozí nebezpečí úrazu.

R. Hakrová, místostarostka

Bezpečná cesta na bus