Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

volby

Starosta obce v Nové Vsi
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č : 1
   je volební místnost na adrese: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, sál OÚ Nová Ves
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi
  • ve volebním okrsku č: 2
   je volební místnost na adrese: Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves, Dům služeb
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových OuholicíchVepřku
  • ve volebním okrsku č: 3
   je volební místnost na adrese: Staré Ouholice 57, 277 52 Nová Ves, hospoda u hasiče
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Starých OuholicíchMiřejovicích
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
  platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Nové Vsi
dne 9. 9. 2020

Martin Exner
starosta

Jógové cvičení pro seniory

Jemné cvičení pro lepší pohyblivost, prokrvení těla, zlepšení zažívání a kvalitní spánek.

Pro ženy od 65/70 let výše

Vhodné i pro úplné začátečníky

Každé úterý v 9:00
U Cinků, Ledčice 15

Cena 60 Kč / 60 minut

Začínáme 15. 9. 2020
můžete se přidat kdykoliv

Vše v souladu s Covid-19 nařízeními.
Cvičení je plně přizpůsobeno seniorům
(dlouholeté vedení rehabilitačních cvičení)
V případě dotazů mě kontaktujte telefonicky:

Kateřina Chaloupková 602 680 233

Jógové cvičení pro seniorky

Novoveské posvícení ZRUŠENO

Bohužel musíme s velkou lítosti zrušit letošní Novoveské posvícení

(sobota 19.9.)

Zhoršující se epidemiologická situace a nepředvídatelná opatření vlády nám neumožňují na malém prostoru návsi dodržet vše pro Vaši bezpečnost.

Děkujeme za pochopení.

Novoveské posvícení zrušeno

Vojenské cvičení „SAFEGUARD 2020“

V termínu 24. a 29. září 2020 proběhne cvičení pěší roty aktivní zálohy „SAFEGUARD 2020“ za řízení Krajského vojenského velitelství Praha v prostoru Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves a v jeho blízkém okolí do okruhu 500 m.
Cvičení se účastní do 90 příslušníků pěší roty AZ KVV Praha s cílem prověřit jejich připravenost schopnost bránit objekt důležité infrastruktury na základě plánovaných incidentů za použití cvičné a imitační munice.
Do cvičení budou zapojeny složky IZS z důvodu sladění činností. Po celou dobu cvičení budou v prostoru cvičení přítomné hlídky Policie ČR pro případnou koordinaci a řešení vzniklých problémů.
Předpokládaný zvýšený pohyb vozidel Armády ČR zásadně neomezí dopravu na přilehlých komunikacích. Cvičení se svým charakterem může nepřímo dotknout obyvatel měst a obcí Uhy, Chržín, Nová Ves (Nové Ouholice, Staré Ouholice), a to zejména střelbou cvičnou a imitační municí, pohybem vojáků a techniky v okolí objektu.

Kontaktní osoba: pplk. Ing. Bedřich Koubek, 973 206 162, mobil 724 801 163.

Kroužek pro mladé záchranáře

základy první pomoci pro děti od 5 do 15 let

Každou středu od 16 do 17 hodin v sále OÚ Nová Ves

Začínáme ve středu 16. září 2020

Cena 200 Kč / pololetí

Přihlášky na tel. 724 774 127 (J. Jordáková)
nebo na prvním kurzu

Kroužek pro mladé záchranáře - plakát

Divadelní představení v Sazené

Divadelní soubor Pevnostního muzea v Sazené

uvádí

prvorepublikovou veselohru Aleše Crhy

Kam čert nemůže

Sobota 26. 9. 2020 od 18 hodin
Sazená – Kulturní sál

Partneři představení:
Obecní úřad Sazená I Chemek laboratoře, spol. s r.o. I AUTO DOŠEK s.r.o. I lovas & lovas I Autoservis Kořánek

 

 

Kontroly a čištění spalinových cest a komínů

Obecní úřad Nová Ves ve spolupráci s firmou KROS spol. s r. o. nabízí provedení kontroly a čištění spalinových cest pro obyvatele obce za zvýhodněnou cenu.

Termín : 28. 9. – 2. 10. 2020

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím do 25. 9. 2020 pracovníky obecního úřadu.

Tel.: 315 765 056

E-mail: ou.novaves@centrum.cz

Ceník – hromadná objednávka pro obce

Čištění spalinových cest- běžné znečištění:

komínový průduch do světlosti 200 mm a délky do 1O m zdarma
komínový průduch od světlosti 200 mm a délky nad 1O m zdarma

Kontrola spalinových cest:

Kontrola spalinových cest – 1 komínový průduch v objektu 400 Kč
(každý další komínový průduch v objektu) 100 Kč
Dopravné není účtováno

revize, kontroly a čištení spalinových cest a komínů
ČSN 734201:2010, zákona 320/2015 Sb. a vyhlášky č. 34/2016 Sb.
vložkování komínových průduchů, fasádní tělesa

tel : 315 725 558 od 8 do 13 hodin

e-mail : mazourek@kros.cz

 

Loučení s prázdninami

Obec Nová Ves ve spolupráci s Maraton klubem Miřejovice Vás všechny srdečně zve

v neděli 30. srpna od 16 hodin na hřiště TJ Sokol Nová Ves na

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

čekají Vás

 • běžecké disciplíny
 • soutěž o tradiční putovní pohár Novoveského úprku
 • táborák s opékáním buřtů
 • malování na obličej

od 18 hodin hraje

country kapela Mošňáci

 

 

Euro v Česku?

Všechno, co jste chtěli vědět o euru, ale nemohli jste se zeptat.

Zveme vás na veřejnou besedu spojenou s výstavou peněz.

Hosté:
Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB
Pavel Telička, bývalý eurokomisař
Petr Holeček, senátor
Michael Pascal Večeř, Euro v Česku

V úterý 8. 9. 2020 od 18:00 v sále obecního úřadu
Nová Ves č. p. 154
277 52  Nová Ves

VSTUP ZDARMA