Námitky proti návrhu územního plánu

Ve středu 15. 1. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu.
Do 7 dnů je možno podávat námitky proti návrhu územního plánu na Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. V.
Je možné k tomu využít přiložený formulář.

Formuláře jsou též k vyzvednutí na Obecním úřadě Nová Ves.

 

Prodej kvalitních plastových popelnic

Obec nabízí občanům prodej kvalitních plastových popelnic německé výroby

Černá 120 l na směsný odpad                   700,- Kč

Hnědá 240 l na bioodpad                            1.000,-Kč

Modrá 240 l na papír                                    zdarma (z dotace)

 

Žluté popelnice 240l na plast jsou objednány a očekáváme jejich brzkou dodávku. Cena bude 1.000,-Kč.

 

Po dohodě Vám zakoupené popelnice dopravíme domů.

 

Martin Exner, starosta

Pošta – omezení provozu

V pondělí 6. 1. odpoledne se zavírá o půl hodiny dřív, v 17:30.

Ve středu 8. 1. bude dopolední provoz ukončen o hodinu dříve. Otevřeno tedy bude 8:00 – 10:00 a 14:00 – 18:00

Výlet turistického klubu – Velvary – Kralupy

Odjezd v neděli 5. ledna v 9:27h autobusem č. 617 z Nové Vsi

Z Velvar se vydáme na vyhlídky k osadě Radovič, projdeme kolem Velvarského háje, mineme Lešany a dál po zelené dojdeme do Kralup na Hostibejk.
Pak už jen z kopce dolů na nádraží a vlakem do Nových Ouholic.

Pěší trasa přibližně 8 km.

Těšíme se na viděnou!

Tříkrálová sbírka

O víkendu 4. a 5. ledna

(příp. ještě i 11. a 12. ledna)

navštíví naši obci po roce opět koledníci z Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Kralupy nad Vltavou.
Minulý rok u nás vybrali na dobrou věc krásnou částku, tak snad letos nezklameme

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří jsou na okraji společnosti.

Více než 60 % z celkové vybrané částky připadne každý rok místní Charitě na krytí provozu sociálních služeb. Zbytek je odeslán Arcidiecézní charitě, která částku přerozdělí a podpoří předem stanovené projekty v diecézi.

Dobrou zprávou je, že na rok 2020 byl stanoven jako jeden z hlavních diecézních záměrů této sbírky projekt Charity Kralupy – Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdaleny v Minicích. V praxi to bude znamenat, že kromě zmíněných 60 % bude naší Charitě přidělena ještě další částka vybraná v ostatních farnostech.

I letos se tedy můžete těšit na návštěvu koledníků přinášejících požehnání do vašeho domu a podle svého uvážení a rozhodnutí také přispět.

Pokud byste si rádi návštěvu koledníků předem domluvili, je to možné na čísle 724 170 796 nebo na e-mail centrum@nasefarnost.cz.

Za vstřícnost a veškeré příspěvky předem děkujeme.

Tým Charity Kralupy nad Vltavou

www.trikralovasbirka.cz

Veřejné projednání návrhu Územního plánu

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Nová Ves

proběhne ve středu 15. 1. 2020 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu.

Návrh územního plánu je zveřejněn na elektronické úřední desce obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Všechny občany srdečně zveme.

Icon
Námitka proti návrhu územního plánu
Icon
Územní plán – textová část – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – zemědělský půdní fond – návrh 2020-01
Icon
Širší vztahy – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – návrh 2020-01
Icon
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh 2020-01
Icon
Výkres hlavní – návrh 2020-01
Icon
Základní členění – návrh 2020-01

  Na Štědrý den u zvoničky

  Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

  Štědrodenní setkání u zvoničky

  v úterý 24. prosince od 14 hodin na novoveské návsi

  koledy s VOCAL Bandem, čaj, svařák a cukroví

  od 14:30 do 16 hodin rozdávání betlémského světla v kostele ve Vepřku

   

  Změny na lince číslo 617

   

  V souvislosti s celostátním termínem změn na železnici 15. 12. 2019 dochází k časovému posunu následujících dvou spojů, aby byla zajištěna návaznost mezi linkou 617 a vlakem linky S44 ve Velvarech:

   

  • spoj v pracovní dny Mělník – Nová Ves – Velvary – Slaný – Kladno jede o 5 minut dříve (z Mělníka místo v 8:37 jede v 8:32)
  • spoj v sobotu a neděli Mělník – Nová Ves – Velvary – Slaný – Kladno jede o 30 minut dříve (z Mělníka místo v 9:39 jede v 9:09)