TJ Sokol Nová Ves

TJ SOKOL – první písemná zmínka je v Pamětní knize obce Vepřku 1919 – 1939, v zápise z 28.října 1918:

Ze spolků stávaly toho dne: “Tělocvičná jednota Sokol v Nové Vsi – Vepřku”, založená r. 1898. 
 
Sídlem je Nová Ves, jednota nese v současnosti jméno zdejší obce (tehdy byl Vepřek samostatnou obcí).”
 
Současný TJ Sokol Nová Ves se zabývá fotbalem. Je účastníkem III. třídy skupiny B na Mělníce. Má A mužstvo, dorost, žáky a “starou gardu”.
 
Podrobnosti o fotbalovém dění si můžete přečíst na webových stránkách: http://www.tjsokolnovaves.cz.
 
Mimofotbalové aktivity jsou vždy spojeny se životem obce – ať je to organizování dětských dnů, pálení čarodějnic nebo  tradiční každoroční sportovní ples, našimi občany hojně  navštěvovaný.

 

Aktuální rozpis utkání pro podzim 2023/2024:

Rozpis utkani TJ Sokol Nova Ves Podzim_2023_2024

Klub seniorů

Klub seniorů obce Nová Ves je občanské sdružení, které vzniklo 25. února 2009. Registrace ministerstvem vnitra: 6. března 2009, IČO: 26566290, adresa: Nová Ves 154.

Cílem klubu je aktivní zapojení seniorů do kulturního a společenského života v naší obci, vytvoření prostoru ke společenskému setkávání se­niorů k rozhovorům, přednáškám, předávání zkušeností, rukodělným pracem, poslechu hudby, pořádání poznávacích a odpočinkových zá­jezdů, organizování různých zájmových aktivit a další.
Členem klubu může být každý, kdo souhlasí se stanovami klubu, má zájem na roz­voji a činnosti klubu, chce se aktivně podílet na práci klubu a zažádá o přijetí písemnou formou.
Veškeré akce sdružení jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se na nich podílet. Rádi uvítáme každého dalšího nového člena.

Okrašlovací spolek

Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí se sídlem Nové Ouholice 30, 277 52 Nová Ves, registrovaný 10.10.2013, IČO 02207192. Předsedou spolku je pan Martin Exner.

Cílem spolku je působit ke zkvalitnění života v obci, sdružovat občany se zájmem o dění v obci, pořádat vzdělávací, diskuzní a společenské akce, podávat podněty, žádosti a petice, organizovat dobrovolné okrašlovací a úklidové akce a prosazovat a propagovat principy občanské společnosti.

Rádi uvítáme další členy ze všech částí obce. Více na www.noveouholice.cz .

Maraton Klub

Maraton Klub Miřejovice je  občanské sdružení, zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 13. března 2009, IČO: 26565552, adresa: Nová Ves, Miřejovice 16.

Sdružení je založeno výlučně ke sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům s cílem napomáhat rozvoji Miřejovic a celé Obce Nová Ves, svých členů a dalších příznivců a podporovatelů sdružení.
Kontakt Pepa Burian na mailové adrese: burian@mkmirejovice.cz
Informace o sdružení na webu http://www.mkmirejovice.cz

Soptíci

Spolek  Soptíci je spolek se sídlem Staré Ouholice 77, 277 52 Nová Ves, registrovaný ministerstvem vnitra 3. března 2009, IČO: 26566966.
Předsedkyní spolku je paní Veronika Kuchtová.

1. Účelem spolku je sdružovat rodiče a jejich přátele.
2. Hlavním cílem činnosti spolku je scházet se a navzájem podporovat vývoj
našich potomků.
3. Specifickými cíli činnosti spolku jsou zejména:

  • pořádání různých společenských a kulturních akcí
  • rozvoj dětí ve výtvarných a ručních pracích
  • podporovat tradice a svátky s nimi spojené

Členem spolku může být každý, kdo souhlasí se stanovami spolku, má zájem na rozvoji a činnosti spolku, chce se aktivně podílet na práci spolku a zažádá o přijetí písemnou formou.
Rádi uvítáme každého dalšího nového člena.

Kontakt: soptici.rs@seznam.cz

Myslivecké sdružení DIANA

Myslivecké sdružení DIANA Nová Ves, se sídlem Vepřek 60, 277 52 Nová Ves, vzniklo 30. září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 65601998. Předsedou je pan Luděk Prušák.

Sdružení od června 2004 obhospodařuje 1030 ha honitby, pronajaté od Honebního společenstva Nová Ves (IČ 71153233) – jejímž pětiprocentním členem je také obec Nová Ves. Starostou Honebního společenstva Nová Ves je pan ing. Ivan Butko.
Myslivecké sdružení Diana provádí myslivost v honitbě; revitalizaci krajiny; propagaci myslivosti a ochrany přírody; chov, vypouštění, ochranu a péči o zvěř; zajišťuje odbornou úroveň svých členů.

Nová Ves, se sídlem Vepřek 60, 277 52 Nová Ves, vzniklo 30. září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 65601998. Předsedou je pan Luděk Prušák.

Sdružení od června 2004 obhospodařuje 1030 ha honitby, pronajaté od Honebního společenstva Nová Ves (IČ 71153233) – jejímž pětiprocentním členem je také obec Nová Ves. Starostou Honebního společenstva Nová Ves je pan ing. Ivan Butko.
Myslivecké sdružení Diana provádí myslivost v honitbě; revitalizaci krajiny; propagaci myslivosti a ochrany přírody; chov, vypouštění, ochranu a péči o zvěř; zajišťuje odbornou úroveň svých členů.

Rybářský spolek Vepřecké vydry

Rybářský spolek “Vepřecké vydry” je občanské sdružení. Ustavující schůze se konala začátkem listopadu 2007, sdružení bylo zaregistrováno 7. 11. 2007, IČO 28560591 a sídlí na adrese Nové Ouholice 3. Předsedou tohoto spolku je pan Zdeněk Pokorný.

Zájmovým územím spolku je prostor na levém břehu Vltavy od ústí železničního tunelu ve Vepřku po tůň  „Selská“ ve Starých Ouholicích a Bakovský potok od ústí do Vltavy zpět na hranici katastru obce Nová Ves.
Spolek má své aktivity spojené se životem obce – rybáři nechyběli na prvním novoveském jarmarku, při čištění novoveského rybníka, zavěšování zvonu a vlastně všech adventních akcích. Masopust bez jejich zabíjačky by také nebyl to pravé. Pořádají country večery a pálení čarodějnic ve Vepřku a slibují, že v takových akcích budou – samozřejmě kromě své práce rybářské – pokračovat.

Spolky kultura sport

Základní informace

 
Počet částí: 5
  Miřejovice, Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek
Katastrální výměra: 1011ha
KÚ Nová Ves: 705 390
KÚ Vepřek: 706 604
KÚ Nové Ouholice: 706 582
Počet obyvatel: 975
Základní sídelní jednotky 106577 Miřejovice
  105392 Nová Ves
  106585 Nové Ouholice
  106593 Staré Ouholice
  106607 Vepřek
ZUJ: 535117
Okres: Mělník
Kraj: Středočeský
Pověřený úřad: Kralupy nad Vltavou
Historická země: Čechy
Osídlení: od neolitu
Historicky první zmínka: 1421
Zeměpisná poloha: šířka  50° 18´43″
  délka 14° 18´ 18″
Nadmořská výška: 165 – 270 m.n.m
Podnebí: suché, velmi teplé
Geologické poměry: česká křídová pánev
Vodní toky: Vltava 13,1 – 17,78 km
  Bakovský potok
Průměrné srážky: 450-500 mm
Průměrná teplota: 8 – 9 0C
Kulturní památky: 4
  zvonice Nová Ves – č.r. 21857/2-3821
  kostel Narození P. Marie Vepřek – č.r. 16612/2-1414
  zvonice Vepřek  – č.r. 50323/2-3822
  vodní mlýn Vepřek – č.r. 104219
Památný strom: 1
  č.33 – javor babyka na p.č.87 u mateřské školky v Nové Vsi;
  obvod kmene 187 cm, výška 16m, stáří cca 70let;
Významné krajinné Mlčechvostský slepenec – Vepřek
prvky: Dub – Miřejovice
  Pravý břeh Vltavy – Nové Ouholice
  Stromořadí lip – Miřejovice
  Škarechov – Nová Ves
  Panský háj – Nové Ouholice, Nová Ves
  Obůrka – Nová Ves
  Dolní tok Bakovského potoka – Vepřek
  Stráně nad Hleďsebí – Nové Ouholice
Dálnice: D8
  Nová Ves – exit 18;
  Praha/Zdiby – Krásný Les/Breitenau – napojení na A17;
  D8 je součástí IV. panevropského dopravního koridoru a evropské silnice E55;
Hlavní pozemní 2
komunikace: silnice č.16 :
  Řevničov – Slaný – Nová Ves – Mělník –   Mladá Boleslav;
  silnice č. 608 :
  Praha – Zdiby – Veltrusy – Nová Ves – Straškov-Vodochody – Doksany – Terezín
Železnice: ano
  na území obce leží železniční zastávka Nové Ouholice;
  doprava zahájena  r.1850;
 
po trati 091 vedou linky:
  S4 (Praha – Vraňany – Hněvice)
  R4 (Praha – Kralupy nad Vltavou – Hněvice);
  trať 091 je součástí evropského železničního systému – 1. a 4. koridoru
Autobusová doprava: ano
  autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Praha, Roudnice nad Labem, Velvary;
Pěší turistika: 2 turistické trasy
  Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves – Nové Ouholice – Mlčechvosty – Jeviněves – Ctiněves – Říp;
  Nové Ouholice – Sazená – Velvary;
Plynofikace: ano
Elektrifikace: ano
Vodovod: ano
  Středočeské vodárny, a.s.,
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
  telefon: + 420 840 121 121
  zákaznická centra:
  U Vodojemu 3085, Kladno – Rozdělov
  Chloumecká 2917, Mělník (naproti OD Tesco)
Kanalizace: částečně
Hřbitov: ano
  Vepřek; GPS:50°18’18.22″N 14°19’10.81″E
  178m nad mořem
  plocha 1973 m2
Mateřská školka: ano
  příspěvková organizace, zřízená obcí
  adresa: Nová Ves 70
  telefon: 315 765 037
  ředitelka školy: Marta Kučírková
Pošta: ano
  adresa: Nová Ves 116, 277 52 Nová Ves
  telefon: +420 315 765 000
Zdrav. zařízení: ne
Policie: ne
Knihovna: ano – pondělí 15:30 – 17:30
Kronika: ano
Obecní zpravodaj: ano
Spolky a sdružení: 7
  Vepřecké vydry;  Vepřek 11, 277 52 Nová Ves; založeny 7. 11. 2007;
  TJ Sokol Nová Ves;  277 52 Nová Ves;
založen 10. 8. 1940;
  Myslivecké sdružení DIANA Nová Ves; Vepřek 60, 277 52 Nová Ves; vzniklo 30. září 1992;
  – Rodinné sdružení Soptíci; Staré Ouholice 80,
277 52 Nová Ves; vzniklo 12. února 2009;
  – Klub seniorů Obce Nová Ves; Staré Ouholice 45,
277 52 Nová Ves; vznikl 25. února 2009;
  Maraton Klub Miřejovice,  Miřejovice 16,
277 52 Nová Ves; vznikl 13. března 2009;
  Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí;
Nové Ouholice 30; 277 52 Nová Ves;
vznikl 10.10.2013;