Územní plán

Územní plán online na Mapovém portálu Středočeského kraje:
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Geoportál Nová Ves

DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMNÍHO PLÁNU KE STAŽENÍ:

Icon
Námitka proti návrhu územního plánu
Icon
Územní plán – textová část – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – zemědělský půdní fond – návrh 2020-01
Icon
Širší vztahy – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – návrh 2020-01
Icon
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh 2020-01
Icon
Výkres hlavní – návrh 2020-01
Icon
Základní členění – návrh 2020-01
Icon
Prezentace
Icon
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE DORUČUJE NÁVRH ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

Pokud vás zajímají širší souvislosti:
Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

Protipovodňová opatření

Vážení návštěvníci stránek,

Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

 • Povodňový plán obce
 • Manipulační řád VD Orlík
 • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

Pro zachování kontinuity necháváme dokumenty i na místě starého umístění, nové dokumenty budou vkládány pouze do nových složek.

Děkujeme za pochopení,

 

Jiří Karas

Rozpočtová opatření

Icon
RO 2019 09
Icon
RO 2019 08
Icon
RO 2019 07
Icon
RO 2019 06
Icon
RO 2019 05
Icon
RO 2019 04
Icon
RO 2019 03
Icon
RO 2019 02
Icon
RO 2019 01
Icon
RO 2018 10
Icon
RO 2018 09
Icon
RO 2018 08

Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
20190826 - čj. 0001121/19/0U Vyjádření k žádosti spolku UPLACENI.CZ

Vyjádření k žádosti dle zák. č. 106/ 1999 Sb. - Domistav CZ a. s . + DOMISTAV HK s.r.o.

K vaší žádosti s uvedeným č.j. 8811 /2019, zda subjekt Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ0:26007177, v minulosti podal nabídku ve smyslu veřejných zakázek, sdělujeme, že výše uvedený subjekt žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek nepodal.

Icon
Záměr pronájmu samoobsluhy 2019-01-25
Icon
20170120 - čj. 138/17/OU
Icon
20170808 - čj. 1242/17/OU
Icon
20170816 - čj. 1276/1710OU
Icon
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2016
Icon
2017-03-27_cj-493-17-ou Svoz komunálního odpadu, třídění, poplatky
Icon
2017-02-22_cj-310-17-ou Investiční plány - stavební projekty 2017
Icon
2017-02-13_cj-265-17-ou Oprava místních komunikací v Miřejovicích, projekt, dotace
Icon
2017-01-27_cj-173-17-ou_vyjadreni_sedlacikova Vidimace dokladu zveřejněného ve zpravodaji
Icon
2017-01-20_cj-138-17-ou Projekt kanalizace a ČOV
Icon
2017-01-20_cj-138-17-a Nabídka VHS Projekt, objednávka technické a organizační pomoci ve specializaci vodohospodář obce

Formuláře

Icon
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
Icon
Objednávka nádob na odpad
Icon
Žádost o poskytnutí dotace na školu v přírodě
Icon
Žádost o povolení kácení dřevin
Icon
Info - vzor licenční smlouvy
Icon
Info - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

  Rozpočet

  Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

   

  Icon
  Rozpočet MŠ 2020
  Icon
  Rozpočet MŠ 2019
  Icon
  Rozpočet 2019 schválený v paragrafech
  Icon
  Návrh rozpočtu na rok 2020
  Icon
  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 O1
  Icon
  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 22
  Icon
  Rozpočet 2018
  Icon
  Rozpočet MŠ 2017
  Icon
  Rozpočet 2017
  Icon
  Rozpočet 2016
  Icon
  Rozpočet 2015
  Icon
  Rozpočet 2014

  Obecně závazné vyhlášky

  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2019 o místních poplatcích
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2019 o místních poplatcích
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves o místních poplatcích 3/2015
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Veltrusy, okres Mělník
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
  Icon
  Vnitřní předpis provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 4/2007,kterou se vydává Požární řád obce Nová Ves
  Icon
  Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obce Nová Ves pro realizaci zákona 106/1999 Sb.
  Icon
  Obecně závazná vyhláška obce 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce 2/2004 Řád veřejného pohřebiště