Protipovodňová opatření

Vážení návštěvníci stránek,

Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

 • Povodňový plán obce
 • Manipulační řád VD Orlík
 • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

Pro zachování kontinuity necháváme dokumenty i na místě starého umístění, nové dokumenty budou vkládány pouze do nových složek.

Děkujeme za pochopení,

 

Jiří Karas

Rozpočtová opatření

Icon
RO 2018 10
Icon
RO 2018 09
Icon
RO 2018 08
Icon
RO 2018 07
Icon
Ro 2018 06
Icon
RO 2018 05
Icon
RO 2018 04
Icon
RO 2018 03
Icon
RO 2018 02
Icon
RO 2018 01
Icon
RO 2017 12
Icon
RO 2017 11

Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
Záměr pronájmu samoobsluhy 2019-01-25
Icon
20170120 - čj. 138/17/OU
Icon
20170808 - čj. 1242/17/OU
Icon
20170816 - čj. 1276/1710OU
Icon
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2016
Icon
2017-03-27_cj-493-17-ou Svoz komunálního odpadu, třídění, poplatky
Icon
2017-02-22_cj-310-17-ou Investiční plány - stavební projekty 2017
Icon
2017-02-13_cj-265-17-ou Oprava místních komunikací v Miřejovicích, projekt, dotace
Icon
2017-01-27_cj-173-17-ou_vyjadreni_sedlacikova Vidimace dokladu zveřejněného ve zpravodaji
Icon
2017-01-20_cj-138-17-ou Projekt kanalizace a ČOV
Icon
2017-01-20_cj-138-17-a Nabídka VHS Projekt, objednávka technické a organizační pomoci ve specializaci vodohospodář obce
Icon
2017-01-18_cj-186-17-ou_skmbt_c22017020312071 Projekt kanalizace a ČOV

Formuláře

Icon
Objednávka nádob na odpad
Icon
Žádost o poskytnutí dotace na školu v přírodě
Icon
Žádost o povolení kácení dřevin
Icon
Info - vzor licenční smlouvy
Icon
Info - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

  Rozpočet

  Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

   

  Icon
  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 O1
  Icon
  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 22
  Icon
  Rozpočet 2018
  Icon
  Rozpočet MŠ 2017
  Icon
  Rozpočet 2017
  Icon
  Rozpočet 2016
  Icon
  Rozpočet 2015
  Icon
  Rozpočet 2014
  Icon
  Rozpočet 2013
  Icon
  Rozpočet 2012
  Icon
  Rozpočet 2011
  Icon
  Rozpočet 2010

   Obecně závazné vyhlášky

   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2019 o místních poplatcích
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves o místních poplatcích 3/2015
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Veltrusy, okres Mělník
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
   Icon
   Vnitřní předpis provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 4/2007,kterou se vydává Požární řád obce Nová Ves
   Icon
   Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obce Nová Ves pro realizaci zákona 106/1999 Sb.
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce 2/2004 Řád veřejného pohřebiště