Posudek expertízy ČVUT

Icon
Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
Icon
Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
Icon
Variantní prodloužení hráze do urovně q20
Icon
Situace záplavového území
Icon
Koordinační situace se zákresem tras hrází
Icon
Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
Icon
Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice

  Manipulační řád VD Orlík

  Icon
  Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
  Icon
  Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
  Icon
  Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
  Icon
  Replika žalobců k vyjádření žalovaného
  Icon
  Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
  Icon
  Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
  Icon
  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
  Icon
  Dopis ministra zemědělství
  Icon
  Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
  Icon
  Výzva starostů na dolním toku Vltavy

   Povodňový plán obce

   Icon
   Povodňový plán obce (aktualizace 12.4.2024)
   Icon
   Přílohy povodňového plánu
   Icon
   Technologický postup instalace dílčích protipovodňových opatření

    Protipovodňová opatření

    Vážení návštěvníci stránek,

    Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

    • Povodňový plán obce
    • Manipulační řád VD Orlík
    • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

    Děkujeme za pochopení,

     

    Jiří Karas

     

    Icon
    Povodňový plán obce (aktualizace 12.4.2024)
    Icon
    Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
    Icon
    Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
    Icon
    Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
    Icon
    Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do urovně q20
    Icon
    Situace záplavového území
    Icon
    Koordinační situace se zákresem tras hrází
    Icon
    Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
    Icon
    Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice
    Icon
    Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík

    Protipovodňová opatření

    Vážení návštěvníci stránek,

    Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

    • Povodňový plán obce
    • Manipulační řád VD Orlík
    • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

    Pro zachování kontinuity necháváme dokumenty i na místě starého umístění, nové dokumenty budou vkládány pouze do nových složek.

    Děkujeme za pochopení,

     

    Jiří Karas