Nařízení a opatření vlády v souvislosti s koronavirem

Icon
Potvrzení zaměstnavatele – cesta mimo okres
Icon
Čestné prohlášení – cesta mimo okres
Icon
Formulář – cesta mimo okres
Icon
Opatření proti covid-19 – otázky a odpovědi
Icon
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020
Icon
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020 z 22. 9. 2020
Icon
Usnesení vlády 247 – 249 z 18. 3. 2020
Icon
Usnesení vlády 238 – 241 z 16. 3. 2020
Icon
Usnesení vlády 214 – 220 z 15. 3. 2020
Icon
Příloha – Opatření vlády z 15. 3. o prodloužení ochrany vnitř. hranic do 4. 4.
Icon
Opatření vlády z 15. 3. o prodloužení ochrany vnitř. hranic do 4. 4.
Icon
Nařízení vlády 83/2020 z 15. 3. 2020 o povolání vojáků a celníků

Fotosoutěž – Moje nejmilejší místo

Můžete dát hlas celkem třem fotografiím. Po odkliknutí hlasovacího tlačítka (srdíčko s číslem) už není možné hlas změnit!

Fotosoutěž – Zima na vsi – FINÁLE

Tady je deset finalistek. Fotografie s nejvíce hlasy v prvním kole.

Opět máte k dispozici celkem 3 hlasy.

Fotosoutěž – Zima na vsi

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HOME CARE
(DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA)

předepisuje lékař, je hrazena ze zdravotního pojištění, zajišťuje pouze zdravotní úkony (např. převazy, příprava léků, rehabilitace, ošetřování močových katetrů, stomií…)

Alice Mělník

tel. č.: 315 623 040, 736 620 932
http://www.cckmelnik.cz/

Home care Rite Kladno

tel. č.: 777 724 519
https://www.homecare.cz/

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V Kralupech nad Vltavou je Domov s pečovatelskou službou, kde má člověk svou domácnost. Od pondělí do pátku jsou přítomny pečovatelky, které mu mohou v případě potřeby pomoci (např. s úklidem, hygienou, nákupem…). V DPS není poskytována 24 hodinová zdravotní a sociální péče – v tom se liší od domovů pro seniory. Pečovatelky také jezdí přímo domů k lidem, kteří potřebují pomoci.

Kralupy nad Vltavou:

Domov s pečovatelskou službou Kralupy n. V.

tel. č.: 315 704 264, 731 917 804
http://www.dpskralupy.cz/

Hlavně okolí Kralup nad Vltavou:

Farní charita Roudnice

tel. č.: 731 625 969, 416 838 313
http://www.charitaroudnice.cz/

Farní charita Neratovice

tel. č.: 315 685 190
https://neratovice.charita.cz/

Spolek Opora Roudnice n. L.

tel. č.: 776 067 074
https://www.opora-os.cz/pecovatelska-sluzba/

ASISTENČNÍ SLUŽBA
(OSOBNÍ ASISTENCE)

Hlavní rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je v tom, že osobní asistent může s člověkem posedět a “jen tak pobýt”, kdežto pečovatelka nemůže…

Hewer Praha

tel. č.: 274 781 341
http://www.osobniasistent.cz/osobni-asistence/

Maltézská pomoc Mělník

tel. č.: 733 468 074
http://www.maltezskapomoc.cz/melnik/nase-sluzby-a-dobrovolnicke-programy/osobni-asistence-socialni-sluzba-

ADoma Praha

tel. č.: 733 194 952
http://www.adoma-os.cz/domaci-pece/

Domov s pečovatelskou službou Kralupy n. V.

tel. č.: 315 704 264, 731 917 804
http://www.dpskralupy.cz/

Také existují webové stránky, kde mají inzeráty ženy, které nabízejí asistenci v domácnosti:

https://www.hlidacky.cz/pece-o-seniory/176-kralupy-nad-vltavou/

DOMOVY PRO SENIORY

Domov Všestudy

tel. č.: 602 746 768
http://www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz/

Domov Krabčice

tel. č.: 737 284 765
https://krabcice.diakonie.cz/

Svět pro seniory Krabčice

tel. č.: 777 704 255
http://www.svetproseniory.cz/

Domov Velvary

tel. č. 607 075 049
http://domovvelvary.cz/

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov pro seniory – speciálně pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence

Soukromé sanatorium Amfion Mělník

tel. č.: 731 443 174
https://amfion.cz/amfion-sanatorium/

Clementas Mlékovice

tel. č.: 607 984 599
http://www.clementas.cz/

Domov Krabčice

tel. č.: 737 284 765
https://krabcice.diakonie.cz/

Senecura Terezín

tel. č.: 601 360 569
http://terezin.senecura.cz/

Domov Alzheimer Zlosyň

tel. č. 774 774 021
http://alzheimercentrum.cz/

Domov Vážka Mělník

tel. č.: 315 630 040
http://ssmm.cz/domov-vazka/

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

je možné dočasně ubytovat osobu, o kterou se staráme, pokud potřebujeme nabrat síly, odjet na dovolenou, jsme hospitalizovaní&hellip

Svět pro seniory Krabčice

tel. č.: 777 704 255
http://www.svetproseniory.cz/

Domov sv. Karla Boromejského Praha-Řepy

tel. č:. 774 440 557
https://www.domovrepy.cz/

HOSPICOVÁ PÉČE

zdravotnická, psychologická a sociální podpora umírajícím a jejich rodině (v zařízení anebo v domácím prostředí)

Hospic Štrasburk Praha-Bohnice

tel. č.: 283 105 576
http://www.hospicstrasburk.cz/

Hospic Malovická, Praha-Záběhlice

tel. č.: 272 011 020
http://www.hospicmalovicka.cz/

Hospic sv. Štěpána Litoměřice

tel. č.: 416 733 185
https://www.hospiclitomerice.cz/

Hospic Tempus Mělník – domácí hospic

tel. č.: 720 557 554
http://www.hospictempus.cz/

Hospic sv. Hedviky Kladno – domácí hospic

tel. č.: 606 947 006
https://www.hospicsvatehedviky.cz/

TÍSŇOVÁ PÉČE

SOS tlačítko – stiskem tlačítka, které u sebe nosíte se v případě nouze můžete spojit s nonstop dispečinkem.

Život 90 Praha

tel. č.: 315 704 264, 606 027 718
https://www.zivot90.cz

Dana RESLEROVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Chtěla bych přispět k řešení problémů obce.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Množství realizovaných projektů v letech 2015-2018 na zvelebení jednotlivých částí obce, které slouží občanům – ať pro jejich bezpečnost nebo odpočinek.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybějící chodníky pro pěší v Nových Ouholicích a Nové Vsi podél hlavní silnice. Neuspokojivý stav vozovky silnice II/608 i bočních uliček k silnici.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Vybudování kanalizace pro odvod odpadních vod ve všech částech obce. Chci se podílet na další práci zastupitelstva i v této věci.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Na aktivní spolupráci při projednávání se zastupiteli i občany a na hledání nejlepších řešení úkolů, které bude zastupitelstvo v průběhu volebního období na svých zasedáních projednávat.  Budu prosazovat problematiku, zájmy a potřeby starších a starých občanů.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

V produktivním věku jsem získala zkušenosti z civilního práva při denních jednáních, týkajícíh se právních záležitostí. V seniorském věku jsem získala zkušenosti jako jednatelka ve Spolku seniorů Nová Ves.

Zpět na přehled kandidátů

Martin EXNER – odpovědi

odpovědi zaslány 30.8. 10:46

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Nyní podruhé, protože chci dotáhnout výstavbu kanalizace a chodníků do úspěšné realizace. Poprvé, před 4 lety, mě vadilo, že potenciál rozvoje této obce je nevyužitý a obec stagnovala. Poslední kapkou bylo zpackané (ne)zvládnutí povodně 2013, kdy v rozporu s povodňovým plánem nebyl zahrazen podjezd a byly zbytečně vyplavené Nové Ouholice.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V naší obci jsou aktivní spolky a spousta úžasných lidí. Líbí se mi, že máme v obci hezkou Vltavu, i pěkné lesy a okolí a zároveň dobré spojení do Prahy. Domnívám se, že naše obec má ohromný potenciál, co se dá vylepšit a to se mi líbí jako výzva pro budoucí zastupitele.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Porovnáním s ostatními obcemi v okolí, které většinou kanalizaci dávno mají, mají chodníky i u silnic nižších tříd, mají moderní úsporné veřejné osvětlení a podobně, se ukazuje, kde si to starostové v uplynulých volebních obdobích dobře odpracovali a kde to naopak zvládli hůře a kde se obec tak nerozvíjela. Nelíbí se mi, že naše obec patří k těm méně rozvinutým. Mrzí mě, že nebyly využity třeba dotace na kanalizaci v době, kdy byla větší procentuální podpora. Tyto peníze nám budou chybět.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

V naší obci se nastřádala problémů celá řada. Starosta musí mít větší ambice a musí řešit více problémů najednou. Naše hlavní problémy jsou kanalizace, silnice a chodníky, veřejné osvětlení a řešení ochrany proti povodním a také – peníze. Tedy je třeba připravit projekty, povolení, sehnat dotace, vysoutěžit, postavit to a zkolaudovat. Na tom všem pracuji již 4 roky a podrobně o tom informuji ve zpravodaji. To bude i hlavní úkol příštího vedení obce.

 

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Pokud budu znovu zvolen starostou, chci se zaměřit zejména na to, aby stavba kanalizace probíhala podle termínů, podle rozpočtu a tak, aby co nejméně obtěžovala občany. Bude to pro obec největší projekt v historii, jak plošně i finančně a dotkne se skoro každého. Dále chci docílit toho, aby obec postavila bezpečné a pohodlné chodníky u opravené silnice II/608 a moderní úsporné veřejné osvětlení v ostatních částech obce. A také zlepšovat desítky drobných věcí – jako v uplynulém volebním období.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

20 let jsem se živil jako obchodník s investičními celky do zahraničí – elektrárny dieselové, vodní, pak i uhelné a plynové. Naposled, jako vedoucí obchodní koordinace, jsem pracoval na výstavbě plynového bloku elektrárny Počerady. Mám bohatou zkušenost s přípravou obchodních smluv na stavby a technologie i s realizací mnoha desítek projektů. V letech 2013-2014 jsem absolvoval na ČVUT program celoživotního vzdělávání a získal osvědčení „Specialista výstavby“. Mám také zkušenosti starosty.

Zpět na přehled kandidátů