Dana RESLEROVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Chtěla bych přispět k řešení problémů obce.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Množství realizovaných projektů v letech 2015-2018 na zvelebení jednotlivých částí obce, které slouží občanům – ať pro jejich bezpečnost nebo odpočinek.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybějící chodníky pro pěší v Nových Ouholicích a Nové Vsi podél hlavní silnice. Neuspokojivý stav vozovky silnice II/608 i bočních uliček k silnici.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Vybudování kanalizace pro odvod odpadních vod ve všech částech obce. Chci se podílet na další práci zastupitelstva i v této věci.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Na aktivní spolupráci při projednávání se zastupiteli i občany a na hledání nejlepších řešení úkolů, které bude zastupitelstvo v průběhu volebního období na svých zasedáních projednávat.  Budu prosazovat problematiku, zájmy a potřeby starších a starých občanů.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

V produktivním věku jsem získala zkušenosti z civilního práva při denních jednáních, týkajícíh se právních záležitostí. V seniorském věku jsem získala zkušenosti jako jednatelka ve Spolku seniorů Nová Ves.

Zpět na přehled kandidátů

Martin EXNER – odpovědi

odpovědi zaslány 30.8. 10:46

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Nyní podruhé, protože chci dotáhnout výstavbu kanalizace a chodníků do úspěšné realizace. Poprvé, před 4 lety, mě vadilo, že potenciál rozvoje této obce je nevyužitý a obec stagnovala. Poslední kapkou bylo zpackané (ne)zvládnutí povodně 2013, kdy v rozporu s povodňovým plánem nebyl zahrazen podjezd a byly zbytečně vyplavené Nové Ouholice.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V naší obci jsou aktivní spolky a spousta úžasných lidí. Líbí se mi, že máme v obci hezkou Vltavu, i pěkné lesy a okolí a zároveň dobré spojení do Prahy. Domnívám se, že naše obec má ohromný potenciál, co se dá vylepšit a to se mi líbí jako výzva pro budoucí zastupitele.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Porovnáním s ostatními obcemi v okolí, které většinou kanalizaci dávno mají, mají chodníky i u silnic nižších tříd, mají moderní úsporné veřejné osvětlení a podobně, se ukazuje, kde si to starostové v uplynulých volebních obdobích dobře odpracovali a kde to naopak zvládli hůře a kde se obec tak nerozvíjela. Nelíbí se mi, že naše obec patří k těm méně rozvinutým. Mrzí mě, že nebyly využity třeba dotace na kanalizaci v době, kdy byla větší procentuální podpora. Tyto peníze nám budou chybět.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

V naší obci se nastřádala problémů celá řada. Starosta musí mít větší ambice a musí řešit více problémů najednou. Naše hlavní problémy jsou kanalizace, silnice a chodníky, veřejné osvětlení a řešení ochrany proti povodním a také – peníze. Tedy je třeba připravit projekty, povolení, sehnat dotace, vysoutěžit, postavit to a zkolaudovat. Na tom všem pracuji již 4 roky a podrobně o tom informuji ve zpravodaji. To bude i hlavní úkol příštího vedení obce.

 

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Pokud budu znovu zvolen starostou, chci se zaměřit zejména na to, aby stavba kanalizace probíhala podle termínů, podle rozpočtu a tak, aby co nejméně obtěžovala občany. Bude to pro obec největší projekt v historii, jak plošně i finančně a dotkne se skoro každého. Dále chci docílit toho, aby obec postavila bezpečné a pohodlné chodníky u opravené silnice II/608 a moderní úsporné veřejné osvětlení v ostatních částech obce. A také zlepšovat desítky drobných věcí – jako v uplynulém volebním období.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

20 let jsem se živil jako obchodník s investičními celky do zahraničí – elektrárny dieselové, vodní, pak i uhelné a plynové. Naposled, jako vedoucí obchodní koordinace, jsem pracoval na výstavbě plynového bloku elektrárny Počerady. Mám bohatou zkušenost s přípravou obchodních smluv na stavby a technologie i s realizací mnoha desítek projektů. V letech 2013-2014 jsem absolvoval na ČVUT program celoživotního vzdělávání a získal osvědčení „Specialista výstavby“. Mám také zkušenosti starosty.

Zpět na přehled kandidátů

Roman CIVÍN – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chtěl bych podpořit současné vedení, které úspěšně nastartovalo rozvoj naší obce. Čekají nás výzvy. Výstavba kanalizace a s tím spojené rekonstrukce silnic, obnova chodníků, atd… Nové zastupitelstvo má před sebou velký kus práce, a tak bych i já chtěl pomoci věcem, které mají smysl. Jsem připravený podílet se na společných aktivitách a rozhodnutích, které přispějí k většímu komfortu života v obci a který bude zároveň v souladu s trendem trvale udržitelného rozvoje.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Nejvíce mě oslovili lidé, kteří zde žijí. Myslím tím všechny ty, kteří jsou členy spolků a sdružení, aktivně usilujících o čistotu obce, kulturní a sportovní vyžití, nebo jen společné smysluplné trávení volného času. Rád se účastním akcí „Miřejovických“, jejichž sportovní nadšení, nezná mezí, s respektem sleduji pracovní aktivity Okrašlovacího spolku v Nových Ouholicích, nadšení klubu KUDYKAM, aktivitu a nadšení Spolku seniorů a práci pedagogů s dětmi v MŠ Nová Ves.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi černé skládky, ale i tady se stav výrazně zlepšil. Není od věci zmínit, že lidé dlouhodobě žijící v našich obcích, kteří jsou ale trvale přihlášeni jinde, připravují obec a obecní rozpočet o finanční prostředky, které by mohly být použity k rozvoji obce. Stojí za úvahu, jak motivovat tyto občany ke změně. Velkým problémem jsou komunikace a jejich stav, ale to je bohužel problém celého Středočeského kraje.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Problémů a nedostatků je jistě hodně, od stavu komunikací, chybějících chodníků, přístupových cest, nedostatečného osvětlení, otázky nevyužívané školy ve Vepřku, atd…

Většina řešení je závislá na rozpočtu obce a ten bude s výstavbou kanalizace omezený. Proto bude nutné posoudit priority jednotlivých projektů a hledat zdroje, ze kterých můžeme naše obce zvelebit.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Kromě již zmiňované infrastruktury obce by to byla podpora obecních spolků, sdružení nebo jen sousedských setkání. Spokojeni můžeme být jen v hezkém prostředí a v čisté přírodě, i když jsme na významných dopravních trasách. Kvalitu životního prostředí považuji za důležitý cíl a věřím, že i většina spoluobčanů.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem profesí technik, a proto bych mohl přispět svými zkušenostmi při řešení technických problémů, např. při realizaci veřejných zakázek. Obecně se nebráním žádné práci, kterou jsem schopen se naučit a která mi dává smysl. Věřím, že nové zastupitelstvo bude složené z lidí blízkých mému smýšlení, kteří vědí, co je třeba udělat. S takovými lidmi budu rád spolupracovat na jakémkoliv úkolu.

Zpět na přehled kandidátů

Eva VOSMÍKOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:08

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Nové zastupitelstvo má před sebou náročné úkoly – kanalizace a chodníky. Ráda bych byla při jejích realizací.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V obci se mi líbí nová dětská hřiště. Pyšná jsem na všechny změny, které se nám podařily uskutečnit.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi a zároveň se stydím, že mezi částmi obce stále trvá hloupá rivalita. Měli bychom táhnout za jeden provaz.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nejtíživější problém naší obce je doprava a zničená silnice II/608. Řešení je jedno – celková rekonstrukce silnice, která by unesla tak velké zatížení a stavba chodníků pro lepší bezpečnost chodců.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako členka zastupitelstva se chci zaměřit na ekonomiku obce, na kontrolu účetních dokladů a na výpočet stočného v obci dle zákona.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jako dlouholetá účetní mám zkušenosti v ekonomické oblasti a nyní již několik let jako zastupitelka a předsedkyně finančního výboru.

Zpět na přehled kandidátů

Pavel BUČIL – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:50

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chci pomoci obci v jejím rozvoji, kdy máme před sebou spousty projektů. Tím hlavním je kanalizace, kde bude potřeba zajistit mnoho práce a v neposlední řadě chodníky. Asfaltové silnice v některých částech obcí jsou také na pořadu dne. Cílem je budovat obec a její části, aby vyhovovaly nám všem, byly moderní a příjemně se nám tady společně žilo. Jako obchodník bych zahájil nějaký komerční projekt, který by obec v budoucnu finančně obohacoval a mohli jsme tak rychleji a více naši obec rozvíjet.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec se sice pomalu, ale pěkně rozvíjí a zkrášluje. Velký podíl na tom mají současní zastupitelé obce. Budeme v tom pokračovat. Máme výhodnou strategickou polohu, z čehož bychom měli v budoucnu těžit  a využít toho pro nějaký komerční projekt. Je zde možnost příjemných procházek a stále je co objevovat. V okolí máme spoustu historických památek, zajímavých míst a možnost krásných výletů. Blízkou řeku ocení rybáři a kousek veltruský park, kde jsou příjemné procházky, hlavně v na jaře.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Neudržované a neopravené cesty. Dříve byla nějaká ta cesta vyspravena nebo alespoň z části zasypány velké díry, ale v poslední době minimálně. To se musí změnit. Spousta silnic je ve špatném stavu, ale zde se obec alespoň snaží flikováním zachránit to nejhorší. Pomůže jen asfalt. Z některých míst, pokud se chcete dostat na silnici nebo alespoň zpevněnou cestu, a zrovna pršelo, to abyste si vzali holinky na přezutí. Ke každému domu by měla vést normální cesta, bez bahna.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Obec nemá pro své občany zajištěnou bezpečnost v podobě chodníků a to je zásadní.  To je, dle mého názoru, vedle kanalizace, nejtíživější problém obce. Jediná bezpečná cesta je od benzinky do Nových Ouholic, ale dostat se tam je značné riziko, zvlášť pro rodiny s dětmi, maminky s kočárky a seniory. Ihned po kanalizaci vybudovat chodníky vč. zeleně v jejich okolí. Vyspravit cesty a pokud finanční možnosti obce dovolí, vyasfaltovat některé části, kde je nebo začíná být vyšší frekvence vozidel.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Primární je projekt kanalizace, současně připravovat projekt chodníků, opravy cest a silnic. Dbát na to, aby byly všechny cesty po kanal. upravené min. do původního stavu, ideálně do lepšího. Zajistit pohodlí našich spoluobčanů. Zaměřím se na rychlostní radar v Nové Vsi, kde spousta řidičů a hlavně motorkářů překračuje povolenou rychlost. V neposlední řadě bych rád přilákal mladé lidi, dát jim více důvodů proč by měli bydlet právě tady a více naši obec propagovat, abychom se rozrostli.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

15 let se živím jako obchodník. Ať už to bylo v internetové a virtuální oblasti nebo jako obchodní manažer v nadnárodní společnosti. Vždy jsem navázal spolupráci s významnými obchodními partnery a měl dobré výsledky. Mám zkušenosti s přípravou obchodní dokumentace, prezentací a obchodní řečí. Vždy je mou snahou najít kompromis. Budu intenzivně a poctivě pracovat pro obec a budu se snažit, aby se nám tady všem pohodlně a příjemně žilo.

Zpět na přehled kandidátů

Martin ČERMÁK – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 21:39

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem byl osloven. Beru to jako zajímavou výzvu a zkušenost.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec může být pyšná na svou bohatou historii a polohu nedaleko hlavního města.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nekvalitní infrastuktura- špatné silnice, chybějící chodníky, kanalizace.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Totožné s bodem č.3 . Jako řešení vidím pokračování v rozpracovaných projektech.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Mám dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi z celého světa a různých kultur.

Zpět na přehled kandidátů

 

Dana BURIANOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:37

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

O dění v obci se zajímám a jako členka kulturního výboru se na něm i aktivně podílím. Z mého pohledu jde o logické rozšíření zájmu a účasti v dalších oblastech našeho života v obci.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Líbí se mi náves v Nové Vsi, členitost Vepřku, břehy Starých Ouholic a stráně Nových Ouholic, klid nejmenších Miřejovic. Ranní mlha, co se převaluje nad řekou. Pyšná jsem na naše nejmenší, když vystupují se svými pásmy písniček a básniček a na naše nejstarší pro jejich aktivní přístup k životu. Na ty, kteří se dokázali semknout, aby nezištně pomohli těm, co jim do životů zasáhla povodeň. A na další spoustu lidí, kterým záleží na tom, jak zde spokojeně žít.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi zbytečně vyhrocené konflikty a někdy nechuť nebo neschopnost vést diskuzi.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Je obtížné určit jeden konkrétní problém v obci, která má pět částí. Pro obyvatele každé z nich je samozřejmě důležité řešit problémy v místě jejich bydliště. Bohužel někteří nedokáží vnímat Novou Ves jako celek a vzniká kvůli tomu zbytečná rivalita. Částečným řešením je vstřícná komunikace, za předpokladu, že si všechny zúčastněné strany dokáží vzájemně naslouchat a dokáží problémy vidět z různých úhlů pohledu.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

V první řadě je potřeba dokončit projekty, které jsou již rozpracované – kanalizace, komunikace,… Ráda bych opět otevřela diskuzi o využití školy ve Vepřku ve prospěch místních obyvatel.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem aktivní členkou kulturního výboru naší obce. Rovněž jsem místopředsedkyně MK Miřejovice z. s., který, nejenom v této obci, pořádá nejrůznější akce. Pracuji jako externistka se studenty na VŠUP a jako spolumajitelka jsem několik let vedla malou prosperující firmu v Praze. A nic se nevyrovná logistice mámy tří dětí.

Zpět na přehled kandidátů