Eva VOSMÍKOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:08

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Nové zastupitelstvo má před sebou náročné úkoly – kanalizace a chodníky. Ráda bych byla při jejích realizací.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

V obci se mi líbí nová dětská hřiště. Pyšná jsem na všechny změny, které se nám podařily uskutečnit.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi a zároveň se stydím, že mezi částmi obce stále trvá hloupá rivalita. Měli bychom táhnout za jeden provaz.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nejtíživější problém naší obce je doprava a zničená silnice II/608. Řešení je jedno – celková rekonstrukce silnice, která by unesla tak velké zatížení a stavba chodníků pro lepší bezpečnost chodců.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako členka zastupitelstva se chci zaměřit na ekonomiku obce, na kontrolu účetních dokladů a na výpočet stočného v obci dle zákona.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jako dlouholetá účetní mám zkušenosti v ekonomické oblasti a nyní již několik let jako zastupitelka a předsedkyně finančního výboru.

Zpět na přehled kandidátů