Informace k provozu Obecního úřadu

Úřad zůstává pro občany otevřen ve stávajících úředních hodinách.

S ohledem na současnou situaci (vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru) Vás však prosíme, abyste pečlivě zvažovali své osobní návštěvy a omezili je pouze na nezbytné. Využívejte především telefonickou a elektronickou komunikaci.

Platby poplatků lze provádět přes účet, známky na popelnice Vám můžeme doručit do schránek.

O postupu při podpisech smluv o připojení ke kanalizaci Vás budeme včas informovat.