Ing. Bohdana Tobiášková – odpovědi

odpovědi zaslány 13.9. 10:37

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi záleží na tom, kde žiji. Baví mě setkávat se s lidmi, připravovat Novoveský zpravodaj, pořádat kulturní akce, organizovat dětský bazar, diskutovat s lidmi o tom, co se dá v obci zlepšit a něco pro to také udělat. Ráda bych v tom pokračovala a přispěla k příjemnějšímu žití.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Před deseti lety jsme se rozhodovali, kam se s naší rozrůstající se rodinou přesuneme z Prahy. Nová Ves pro nás byla jasná volba, manželova rodina zde má kořeny déle jak 100 let. Líbí se nám blízkost hlavního města, dobré spojení do všech směrů, příroda, spousta památek „za humny“. Jednotlivé části obce jsou pestré, každá má své krásné staré domy, zákoutí, svůj charakter. Dobře se nám tu žije.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybí mi kvalitní silnice, kanalizace, chodníky, ale to všechno se dá změnit.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Chybějící kvalitní infrastruktura. To znamená pokračovat v rozpracovaných projektech na kanalizaci, chodníky, tlačit na opravu silnic. Je tu spousta práce a společně to můžeme dokázat.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Téměř 20 let pracuji jako finanční ředitelka, mám proto zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, řízení projektů. V obci jsem se spolupodílela na přípravě desítek kulturních akcí, každý měsíc připravuji s kolegy Zpravodaj. Několik let jsem pracovala jako dobrovolnice v neziskovém sektoru. To vše ráda využiji ve prospěch naší obce.

Zpět na přehled kandidátů