Ing. Pavel SRNEC – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:56

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Vzhledem k tomu, že se poslední léta se ženou podílíme na přípravách a organizaci řady obecních akcí, přišlo mi to jako přirozený krok. Doufám, že na tuto spolupráci budeme moct navázat i s nově zvoleným vedením.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Pro tuto a následující otázku mně přijde určující, co vnímám jako obec. Začíná obec těsně za cedulí? Jsou to silnice, domy, památky, instituce? Je to i řeka, kopce a stromy?

To jak obec vypadá a jestli se v ní dobře žije, závisí, podle mého, vždy především na jejích obyvatelích.

Odpověď tedy zní: Líbí se mi, že tu je dost lidí, kteří často nezištně věnují čas a energii, aby se nám tu všem žilo líp.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Tak, jako všude najdete dobré a poctivé, nutně narazíte i na ty, co neodolají příležitosti obohatit se na úkor ostatních, případně aspoň ušetřit. Co na tom, že odpad skončí v řece nebo na obecním pozemku?

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Předpokládám, že v tomto bodě bude znít téměř jednohlasně KANALIZACE. I když je její dokončení na dobré cestě, bude od nové samosprávy vyžadovat ještě ohromné úsilí, než dospěje do úplného finále. Jsem připravený i tomuto projektu věnovat co nejvíc podle svých možností.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?
  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Rád bych využil svých dlouholetých zkušeností s přípravou tiskovin a internetových stránek a podílel se na maximálním zpřístupnění informací občanům. (poznámka odpověď na poslední i předposlední otázku)

Zpět na přehled kandidátů