Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU 2022

V pátek 23. září 2022 jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.
V sobotu 24. září 2022 jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.

Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů.
To zjistíte na hlasovacím lístku. V Nové Vsi je to 9.

S hlasy můžete naložit 3 způsoby:

  1. Můžete dát všechny své hlasy jedné straně.
  2. Pokud volíte 9 zastupitelů, máte 9 hlasů. Ty můžete rozdělit napříč stranami.
  3. Poslední možností je kombinace předchozích dvou.

Kdo získá mandát?

Volební systém je nastavený tak, že při počítání výsledků se vaše hlasy počítají nejprve jako zisk pro danou stranu. Na základě toho se určí, kolik která strana získá mandátů v zastupitelstvu. Teprve ve druhém kroku mohou vaše hlasy pro jednotlivé kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku některého z mandátů, které strana získala.