Jiří Vykus – odpovědi

odpovědi zaslány 10.9. 11:19

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kritizovat u piva umí každý. Já se chci aktivně zapojit do řízení obce a nabídnout své zkušenosti z realizace mnoha investičních akcí.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Žijeme v krásném kraji dolního Povltaví. Je pěkné, že naše obce se rozvíjejí, staví se nové domy, rodí se děti, celkově obec mládne a to je cenné.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Mohly by se zlepšit nálady a pozitivní náhled na dění v obci. Lidé jsou až příliš názorově rozděleni, rozkastováni a příliš kritičtí ve svých názorech. Obecní úřad by měl více komunikovat, vést dialog s občany, být otevřený a přístupný.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nedobudovaná infrastruktura. Především kanalizace a chodníky podél frekventované silnice č. II/608. To je základní úkol. Následně pak podpora služeb pro veřejnost a podpora spolkového života.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Na účelné využití získaných dotací na vybudování kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rekonstrukci uvedené silnice.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Můj pozitivní přístup k životu a mé organizační schopnosti a zkušenosti z realizace různých investičních akcí z mého bývalého pracoviště.

Zpět na přehled kandidátů