Kanalizace

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

hlavní stavbyvedoucí
Petr Honisch – tel. 603 584 642

technický dozor stavby
Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

montáž čerpací technologie
Michal Krbec – tel. 602 314 256

možnost objednat elektropřípojku
Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
Instalatér Jan Smola – tel. 605 505 839

 

Icon
Splašková kanalizace Nová Ves
Icon
Směrnice Zásady tvorby a použití fondu
Icon
Směrnice o stanovení výše stočného pro rok 2018
Icon
Odhad cenových nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v obci Nová Ves - místní části: Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek
Icon
Mapa kanalizace Vepřek - majetkoprávní situace
Icon
Mapa kanalizace Staré Ouholice - majetkoprávní situace
Icon
Mapa kanalizace Nové Ouholice - majetkoprávní situace
Icon
Mapa kanalizace Nová Ves - majetkoprávní situace
Icon
Kanalizační řád mapa - část Staré Ouholice