Kontakty k probíhající stavbě

hlavní stavbyvedoucí firmy BES, s.r.o.

Ing. Lukáš Poustka
tel. 602 323 154
radim.poustka@besbn.cz

zástupce stavbyvedoucího

M. Benák
tel. 720 051 582

zástupce hlavního investora stavby KSÚS

(Krajská správa a údržba silnic)
Petr Nádvorník
tel. 725 890 866
petr.nadvornik@ksus.cz

technický dozor za obec

(chodníky, lávka pro pěší, veřejné osvětlení)
Ing. Lukáš Počík
tel. 602 559 396
lukas.pocik@centrum.cz

technický dozor za kraj pro silnice a mosty

(Pragoprojekt)
Zdeněk Pecka
tel. 606 633 786
zdenek.pecka@pragoprojekt.cz