Kontroly a čištění spalinových cest a komínů

Obecní úřad Nová Ves ve spolupráci s firmou KROS spol. s r. o. nabízí provedení kontroly a čištění spalinových cest pro obyvatele obce za zvýhodněnou cenu.

Termín : 9. 5. – 13. 5. 2022

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím do 5. 5. 2022 pracovníky obecního úřadu.

Tel.: 315 765 056

E-mail: ou.novaves@centrum.cz

Ceník – hromadná objednávka pro obce

Čištění spalinových cest- běžné znečištění:

komínový průduch do světlosti 200 mm a délky do 1O m zdarma
komínový průduch od světlosti 200 mm a délky nad 1O m zdarma

Kontrola spalinových cest:

Kontrola spalinových cest – 1 komínový průduch v objektu 400 Kč
(každý další komínový průduch v objektu) 100 Kč
Dopravné není účtováno

revize, kontroly a čištení spalinových cest a komínů
ČSN 734201:2010, zákona 320/2015 Sb. a vyhlášky č. 34/2016 Sb.
vložkování komínových průduchů, fasádní tělesa

tel : 315 725 558 od 8 do 13 hodin

e-mail : mazourek@kros.cz