Koronavir


COVID přehled v okolí

na webu Mobilní rozhlas

 

Cestování mimo okres

Nouzový stav v České republice byl prodloužen do 23. 12. 2020

Aktuální iformace

sledujte na webu Ministerstva zdravotnictví na adrese koronavirus.mzcr.cz

Vydaná nařízení a usnesení jsou ke stažení níže.

Důležité telefonické kontakty

V případě ohrožení života volejte – 112, 155

 Informační linka Ministerstva zdravotnictví: 224 972 222
(v pracovních dnech od 9 do 17 hodin)

Psychologická podpora pro seniory
Elpida – linka seniorů 800 200 007 denně 8–20 hodin, zdarma
Senior telefon Život 90 800 157 157 nonstop, zdarma
Senior pointy 840 111 122 nonstop
Psychologická podpora pro děti a rodiče
Linka bezpečí pro děti 116 111 nonstop, zdarma
  chat každý den 9-13 a 15-19 h.
Linka důvěry 241 484 149 nonstop
  777 715 215  
Linka pro rodinu a školu 116 000 nonstop, zdarma
Rodičovská linka 606 021 021 po-čt 13-21, pátek 9-17 h.
Psychologická podpora pro dospělé
Linka důvěry PL Bohnice 284 016 666 nonstop
Modrá linka 608 902 410 každý den 9-21 hod.
  731 197 477  
  chat každý den 12-21 hod.
Linka první psychické pomoci 116 123 nonstop, zdarma

Linky důvěry jsou anonymní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení a usnesení v souvislosti s COVID 19

Icon
Usnesení vlády 211 ze 14. 3. 2020
Icon
Změna mimořádného opatření MV z 12. 3. o ochraně vnitřních hranic
Icon
Usnesení vlády 203 – 209 z 13. 3. 2020
Icon
Příloha - Mimořádné opatření MV z 13. 3. 2020 o zavedení ochrany vnitř. hranic
Icon
Mimořádné opatření MV z 13. 3. 2020 o zavedení ochrany vnitř. hranic
Icon
Dopad usnesení vlády z 12. 3. 2020 na jednání zastupitelstva obce
Icon
INFORMACE KE KORONAVIRU