Kotlíkové dotace – poslední šance

POZVÁNKA
na seminář
„JAK PODAT ŽÁDOST
O KOTLÍKOVOU DOTACI VE 3. VÝZVĚ“

Podporováno v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 – 2023“

Kdy: Pátek 12. dubna 2019 od 10 hod.

Kde: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
vchod C z Preslovy ulice, 1. patro, místnost č. 1096, zasedací sál
Zastupitelstva Středočeského kraje

Program:

9:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Podmínky pro získání dotace
10:15 – 10:30 Jak vyplnit žádost o dotaci
10:30 – 10:45 Povinné přílohy k žádosti
10:45 – 11:00 Povinné přílohy k závěrečné dokumentaci
11:00 – 11:20 Diskuze, prostor pro zodpovězení dotazů

 

Kotlíkové dotace – 3. výzva