Manipulační řád VD Orlík

Icon
Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
Icon
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
Icon
Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Replika žalobců k vyjádření žalovaného
Icon
Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
Icon
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
Icon
Dopis ministra zemědělství
Icon
Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
Icon
Výzva starostů na dolním toku Vltavy