Martin ČERMÁK – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 21:39

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem byl osloven. Beru to jako zajímavou výzvu a zkušenost.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec může být pyšná na svou bohatou historii a polohu nedaleko hlavního města.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nekvalitní infrastuktura- špatné silnice, chybějící chodníky, kanalizace.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Totožné s bodem č.3 . Jako řešení vidím pokračování v rozpracovaných projektech.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Mám dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi z celého světa a různých kultur.

Zpět na přehled kandidátů