Martina SRNCOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:55

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Jako členka obecního zastupitelstva se mohu aktivně zapojit do práce pro obec, ve které žiju. Zkušenost s prací v kulturní komisi mě přesvědčila o tom, jak důležité a smysluplné je zajímat se a podílet na životě ve vesnici.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Když se člověk rozhodne, že bude někde žít, tak právě proto, že se mu to místo líbí. A já jsem to měla stejně. Líbí se mi náves se zvoničkou, cesta lesem na Sazenou… Líbí se mi aktivně pracující obecní úřad a zastupitelstvo, různorodost kulturních i jiných občanských aktivit. A našlo by se toho víc.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

S tím co se mi nelíbí je to složitější. Nelíbí se mi opakovaně vznikající černé skládky, intenzita automobilové dopravy nebo odhozené odpadky. Ale uvědomuji si, že často jsou tyto problémy o nás, kteří tady žijeme. O naší lhostejnosti, pohodlnosti a nezájmu. Dobré na tom je, že se to dá snadno změnit.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Momentálně je to fakt, že jsme stále bez kanalizace. A na důsledky této skutečnosti narážím denně. Těší mě, že jsme těsně před zahájením stavebních prací. Jako zastupitelka bych se maximálně zapojila do realizace celého projektu.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v aktivitách kolem kultury v obci, oživování tradic a podpory spolkových aktivit. Vzhledem ke své práci bych chtěla školku a lidi v ní ještě víc propojit se životem a děním ve vesnici. A pak je tady krajina v obci a kolem ní, louky, pole, lesíky. Myslím, že i tady je na čem pracovat.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

    Vždycky jsem pracovala s lidmi a pro lidi. V rámci své profese jsem se naučila naslouchat lidem, hledat kompromisy a řešení i ze složitých životních situací. Když se pro něco rozhodnu a pustím se do toho, umím být důsledná, vytrvalá, odhodlaná.

Zpět na přehled kandidátů