Měřické a stabilizační práce na území obce

od 11. 4. 2022 do 12. 12. 2022 budou zaměstnanci ČZÚ provádět měřické a stabilizační práce na území obce.

Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejichsignalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů.

Zaměstnanci Zeměměřického úřadu jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem.

Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a § 8 zákona č. 200/1994 Sb., rovněž ve znění pozdějších předpisů.

Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.

V Praze dne 29. 3. 2022

ředitel úřadu

 

Vyhláška ke stažení jako PDF