Milan Letoch – odpovědi

odpovědi zaslány 6.9. 19:55

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi není lhostejná budoucnost naší obce, zejména její rozvoj. Chtěl bych nabídnout své mnoholeté zkušenosti z činnosti v oblasti správy majetku občanů, v rámci volené funkce předsedy Kontrolní komise a člena představenstva Stavebního bytového družstva Kralupy/Vl.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Zájem mladých rodin žít v naší obci, což jen dokazuje, že jsme zajímavá lokalita pro život nejen střední generace. Naše obec může být pyšná na získání státní dotace na veledůležitou kanalizaci a s tím spojenou revitalizaci pozemních komunikací ve všech zbývajících částech obce. S ohledem na vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí v blízkosti vodních toků, je výstavba kanalizace strategicky velmi důležitá pro všechny naše občany.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi, že v otázce potřeb naší obce netáhnou naši občané tzv. „Za jeden provaz“. Až moc své názory vymezují podle toho, z které části naší obce pocházejí. Nelíbí se mi také, že je mezi námi dost občanů, kterým je jedno, že v blízkosti jejich obce nebo i dokonce v našem katastru, usilují developeři na úkor kvalitní orné půdy vybudovat další logistická nebo průmyslová centra. Stydět se můžeme za stav infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, pozemní komunikace).

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Jak jsem už uvedl v předešlých odpovědích, jde o stav kanalizace, pozemních komunikací – účelové cesty, chodníky, veřejné osvětlení, tedy o nejzákladnější vybavenost, která je základem každé prosperující obce. Tento problém se nám snad s ohledem na přidělení dotace, podaří v blízké budoucnosti odstranit. Tady je potřeba končícímu vedení obce poděkovat za všechno to úsilí k získání této dotace. Vybudování infrastruktury nebude pro nové zastupitelstvo nijak lehký úkol. Bude to chtít obrovský kus práce a zodpovědného přístupu nejen členů vedení obce. ale zejména všech našich občanů.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Vedle pomoci v oblasti výstavby infrastruktury, bych se chtěl také zaměřit na rozšíření služeb pro naše seniory a nejmenší občánky v naší obci. Chtěl bych pomocí dotačních programů prosadit přestavbu školy ve Vepřku na „Dům pro seniory“, spolu s rozšířením služeb obce pro tyto občany, jako je rozvoz jídla, převoz k lékařskému ošetření, asistenční služba v jejich domácnosti – úklid, praní prádla a další. Co se týče našich nejmenších občánků, rád bych, stejně jako u seniorů, pomocí všech dostupných dotačních programů rozšířil kapacitu naší mateřské školky, případně se snažil prosadit …

Překročen počet znaků.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Na toto jsem již odpověděl v první otázce.

Zpět na přehled kandidátů