Námitky proti návrhu územního plánu

Ve středu 15. 1. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu.
Do 7 dnů je možno podávat námitky proti návrhu územního plánu na Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. V.
Je možné k tomu využít přiložený formulář.

Formuláře jsou též k vyzvednutí na Obecním úřadě Nová Ves.