Noc kostelů 2022

pátek 10. června 2022

Při návštěvě každého kostela se můžete těšit na bohatý program. Získáte také razítko na pamětní kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 8 razítek.

Motto: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Narození Panny Marie

Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
18:20 – 18:40 Varhanní koncert (Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.)
18:50 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
19:30 – 19:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
21:00 – 21:20 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
21:40 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz