Noc kostelů v pátek 28. 5. 2021

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:20 – 18:50 Prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
19:00 – 19:20 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
19:20 – 19:40 Varhanní koncert
  Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
20:00 – 20:30 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50 – 21:10 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus
housle: Petr Benda
viola: Václav Čepelák
21:20 – 21:50 Jak milovat Ducha Svatého
  Přednáška na téma Nejsvětější Trojice od učitele filosofie, theologie a religionistiky – Immanuela Mariae.
22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz