Novoveský sekáč 2022

V neděli 15. května od 8 hodin se usuteční

SOUTĚŽ „NOVOVESKÝ SEKÁČ“

mezi Starými a Novými Ouholicemi u křižovatky „Lípa“ u Aleškovy vily.

 

Soutěžní kategorie:
Ženy, muži (bez rozdílu věku).

Sportovní náčiní:
Kompletní ruční kosa (tj. kosiště, kosa, krbík), pokud možno vlastní, ale bude možnost si kosu zapůjčit i na místě.

Ústroj: Pevné boty, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy.

Ceny: První tři v každé kategorii a nejstarší účastník obdrží věcné ceny a diplom.

Krom vlastní soutěže si zájemci můžou zkusit práci s kosou a seznámit se s technikou ostření kosy nakutím a vidět při práci „Potulného sekáče“.

Soutěž proběhne v případě solidního počasí za přísného respektování stávajících bezpečnostních opatření.

Přijďte si zasoutěžit nebo si to jen zkusit, vítaní jsou i všichni přihlížející a fanoušci.

Zvou pořadatelé:

Spolek seniorů Nová Ves
a Maraton klub Miřejovice, z. s.