Novoveský sekáč

SPOLEK SENIORŮ 20. května pořádá 3. ročník soutěže „O novoveského sekáče“
v mužské i ženské kategorii.
Přijďte se pobavit a ještě raději Vás přivítáme s kosou v ruce.
Začátek v 8 hodin
Na obvyklém místě – u tůně (Nade vsí ) u Starých Ouholic.