Očkování psů

Očkování psů

V úterý dne 5. 6. 2018 proběhne povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Poplatek 100Kč, očkovací průkaz s sebou.

Nová Ves – na návsi v 17:00 hodin

Nové Ouholice –  parkoviště v 17:30 hodin

Staré Ouholice –  u pomníku v 18:00 hodin

Vepřek –   proti Karku v 18:15hodin

MVDr. Podrábský Jar.