Očkování psů

V neděli dne 15. května 2022 proběhne povinné očkování psů starších 6 měsíců proti vzteklině.

Poplatek 100 Kč, očkovací průkaz s sebou.

Nová Ves před OÚ 9:00 h
Nové Ouholice u zastávky 10:00 h
Staré Ouholice u pomníčku 10:30 h
Vepřek u zastávky 11:00 h

MVDr. Jaroslav Podrápský
tel. 602 241 420