Oznámení Finančního úřadu k podání daňového přiznání k dani z příjmů

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou

OZNÁMENÍ

Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou informuje všechny daňové poplatníky, kterým vznikla povinnost podat za rok 2018 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, o následujících skutečnostech:

 • úřední hodiny pro výběr daňových přiznání budou stanoveny takto:
  • pondělí 25. března 2019 až pátek 29. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin
  • pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do 18:00 hodin
 • Všechny aktuální daňové tiskopisy, a to včetně příloh a pokynů k jejich vyplnění, jsou dostupné na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v části Daňové tiskopisy a lze je stáhnout i na této internetové adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
 • Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finančního úřadu je k dispozici také na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v části Daně elektronicky (přímý odkaz www.daneelektronicky.cz). Výhodou tohoto způsobu podání daňového přiznání jsou automatické výpočty, kontrola správnosti vyplnění a nápověda k vyplňování jednotlivých řádků. Vyplněné přiznání je zde možné rovněž uložit k pozdějšímu odeslání prostřednictvím systému datových schránek.
 • K placení daní lze využít Poštovní poukázku A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenku), která poplatníkům umožní zaplatit daň na pobočkách České pošty, s.p. bez poštovních poplatků. Daňové složenky jsou k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. a rovněž na všech finančních úřadech a územních pracovištích finančních úřadů. Daň lze rovněž zaplatit bezhotovostně převodem z účtu. Pro platby daně z příjmů fyzických osob použijte následující bankovní účet vč. předčíslí: 721-77628111/0710. Seznam všech bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní a další informace k platbám jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani. Daň je možno také zaplatit v hotovosti na pokladně Územního pracoviště v Mělníce (pokladna je standardně otevřena v pondělí a ve středu v době 8:00 až 11:30 a 12:30 až 15:30 hodin; mimořádně navíc ve dnech 26., 28. a 29. března 2019 v době 8:00 až 11:30).

PODÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANÍM Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2018

Do kdy?

do 1. dubna 2019

Kam?

na kterékoliv územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu

Jak?

 • elektronicky, ideálně prostřednictvím Daňového portálu www.daneelektronicky.cz
 • poštou v listinné podobě
 • osobně v podatelnách územních pracovišť finančních úřadů
 • osobně při výjezdech pracovníků Finanční správy do vybraných obcí

Upozornění na povinnou elektronickou formu podání daňových přiznání:

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to nejlépe prostřednictvím Daňového portálu www.daneelektronicky.cz nebo přes datovou schránku.

MINIMALIZUJTE návštěvy finančního úřadu

Pošlete nám daňové přiznání a jiná podání ELEKTRONICKY pomocí:

 1. Elektronického podání (EPO)

  Cesta:
  Daňový portál www.daneelektronicky.cz > Elektronická podání pro finanční správu > Elektronické formuláře

  Výhody:

  • automatické výpočty
  • nápověda k vyplňování jednotlivých řádků přiznání
  • kontrola správnosti vyplnění
 2. Datové schránky
  Cesta:
  Daňový portál www.daneelektronicky.cz > Elektronická podání pro finanční správu > Elektronické formuláře > po vybrání a vyplnění konkrétního formuláře zvolte v pravém sloupci možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Tento uložený soubor pak odešlete pomocí své datové schránky.
  Výhody:

  • automatické výpočty
  • nápověda k vyplňování jednotlivých řádků přiznání
  • kontrola správnosti vyplnění
  • kontrola správnosti vyplnění a struktury souborů vytvořených účetními programy (přes volbu „Načtení souboru“)
  • není nutný elektronický podpis

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ PLACENÍ DANÍ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2018

Do kdy?

do 1. dubna 2019

Na jaký účet?

pro platbu fyzických osob: 721 – 77628111 / 0710

pro platbu právnických osob: 7704 – 77628111 / 0710

Jak?

bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka na účet finančního úřadu
poštovní poukázkou A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenkou), kdy poštovní poplatek platí Finanční správa

!!! POZOR !!!

Tento způsob platby platí pouze pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání – platby na účet FÚ s předčíslím 721

poštovní poukázkou A, kdy poštovní poplatek platí odesílatel platby

hotově v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů

Podáváte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Finanční správa upozorňuje na
SPRÁVNÉ PŘEDČÍSLÍ BANKOVNÍHO ÚČTU

>721 <<

Platí i pro zjednodušený 2stránkový formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti!!!

 Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro

Středočeský kraj

použijte toto číslo účtu:
721-77628111 / 0710
Uvedením kompletního správného čísla účtu předejdete pozdějším komplikacím.

Děkujeme.