OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

Starosta obce Nová Ves
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, sál OÚ Nová Ves pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi ve volebním okrsku č.2 je volební místnost: Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves, Dům služeb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových Ouholicích a Vepřku ve volebním okrsku č.3 je volební místnost: Staré Ouholice 57, 277 52 Nová Ves, hospoda u hasiče pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Starých Ouholicích a Miřejovicích
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.