Pavel BUČIL – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 14:50

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chci pomoci obci v jejím rozvoji, kdy máme před sebou spousty projektů. Tím hlavním je kanalizace, kde bude potřeba zajistit mnoho práce a v neposlední řadě chodníky. Asfaltové silnice v některých částech obcí jsou také na pořadu dne. Cílem je budovat obec a její části, aby vyhovovaly nám všem, byly moderní a příjemně se nám tady společně žilo. Jako obchodník bych zahájil nějaký komerční projekt, který by obec v budoucnu finančně obohacoval a mohli jsme tak rychleji a více naši obec rozvíjet.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec se sice pomalu, ale pěkně rozvíjí a zkrášluje. Velký podíl na tom mají současní zastupitelé obce. Budeme v tom pokračovat. Máme výhodnou strategickou polohu, z čehož bychom měli v budoucnu těžit  a využít toho pro nějaký komerční projekt. Je zde možnost příjemných procházek a stále je co objevovat. V okolí máme spoustu historických památek, zajímavých míst a možnost krásných výletů. Blízkou řeku ocení rybáři a kousek veltruský park, kde jsou příjemné procházky, hlavně v na jaře.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Neudržované a neopravené cesty. Dříve byla nějaká ta cesta vyspravena nebo alespoň z části zasypány velké díry, ale v poslední době minimálně. To se musí změnit. Spousta silnic je ve špatném stavu, ale zde se obec alespoň snaží flikováním zachránit to nejhorší. Pomůže jen asfalt. Z některých míst, pokud se chcete dostat na silnici nebo alespoň zpevněnou cestu, a zrovna pršelo, to abyste si vzali holinky na přezutí. Ke každému domu by měla vést normální cesta, bez bahna.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Obec nemá pro své občany zajištěnou bezpečnost v podobě chodníků a to je zásadní.  To je, dle mého názoru, vedle kanalizace, nejtíživější problém obce. Jediná bezpečná cesta je od benzinky do Nových Ouholic, ale dostat se tam je značné riziko, zvlášť pro rodiny s dětmi, maminky s kočárky a seniory. Ihned po kanalizaci vybudovat chodníky vč. zeleně v jejich okolí. Vyspravit cesty a pokud finanční možnosti obce dovolí, vyasfaltovat některé části, kde je nebo začíná být vyšší frekvence vozidel.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Primární je projekt kanalizace, současně připravovat projekt chodníků, opravy cest a silnic. Dbát na to, aby byly všechny cesty po kanal. upravené min. do původního stavu, ideálně do lepšího. Zajistit pohodlí našich spoluobčanů. Zaměřím se na rychlostní radar v Nové Vsi, kde spousta řidičů a hlavně motorkářů překračuje povolenou rychlost. V neposlední řadě bych rád přilákal mladé lidi, dát jim více důvodů proč by měli bydlet právě tady a více naši obec propagovat, abychom se rozrostli.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

15 let se živím jako obchodník. Ať už to bylo v internetové a virtuální oblasti nebo jako obchodní manažer v nadnárodní společnosti. Vždy jsem navázal spolupráci s významnými obchodními partnery a měl dobré výsledky. Mám zkušenosti s přípravou obchodní dokumentace, prezentací a obchodní řečí. Vždy je mou snahou najít kompromis. Budu intenzivně a poctivě pracovat pro obec a budu se snažit, aby se nám tady všem pohodlně a příjemně žilo.

Zpět na přehled kandidátů