Pětice vltavských kamínků


V srpnu 2008 se zrodil nápad informovat návštěvníky naší obce pomocí informačních tabulí. Propagace pětice našich částí, přirovnaná k valounkům-kamínkům na vltavském náhrdelníku se dočkala realizace. Díky sponzorskému daru našeho spoluobčana pana ing. Jiřího Vykuse, který dodal nosiče těchto informačních tabulí a profesionálnímu zpracování jejich obsahu, jsou tyto tabule zapojeny do informačního procesu na trase stávajících i budoucích turistických cest a cyklotras. Tabulí je celkem sedm.
První tabule je umístěna na křižovatce u mostu v Nelahozevsi u elektrárny. Je určena k seznámení a pozvání návštěvníků do naší obce.
Zde je úryvek z jejího textu:

Vážený návštěvníku,
rádi bychom Vás pozvali k návštěvě blízké obce Nová Ves, která se skládá z pěti částí a první z nich, Miřejovice, máte opravdu coby kamenem dohodil. Hned za Miřejovicemi jsou Staré Ouholice, kousek od nich Nové Ouholice, dále pak Vepřek a za ním poslední a největší Nová Ves. Našich pět vsí tvoří pomyslný náhrdelník Vltavy, typické zdejší valouny pak představují kamínky v tomto náhrdelníku. Vzhledem ke svému umístění má naše obec nesmírně zajímavou historii (od archeologických nalezišť z doby kamenné, přes středověká hradiště až po současnost). Toto místo má velké kulturní zázemí a vždy bylo osídleno pracovitými lidmi s velkými cíli. Je to místo romantických meandrů Vltavy, úrodná krajina kolem Řípu, ale i moderní křižovatka rušných cest.”

Přijměte tedy pozvání k návštěvě pětice vltavských kamínků a procházce malebnou krajinou.