Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2023

Poplatek za komunální odpad

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

1 200 Kč

28. 2.

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba bez ohledu na její věk, tedy i děti. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro aktuální rok!

Poplatek za psa

Poplatník sazba splatnost
Majitel psa
(věk majitele je vyšší než 65 let)

0 Kč

28. 2.

Majitel za 1. psa

200 Kč

28. 2.

Majitel za druhého a každého dalšího psa

300 Kč

28. 2.

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

číslo účtu:
0460043319/0800,

variabilní symbol:
č.p. vašeho domu + číslice označení vaší části obce

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Příklad:
Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

do zprávy pro příjemce uveďte prosím za koho platíte:
příjmení

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme

email: lucie.kinlova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

BIO popelnice

V rámci nového systému svozu odpadů od ledna 2019 se svoz bioodpadu, stejně jako u papíru a plastů, neplatí žádný poplatek navíc. Hradíte pouze standardní poplatek za komunální odpad.

Stočné

Zálohy na stočné se platí pololetně, vyúčtování podle skutečné spotřeby je roční. Termíny splatnosti, variabilní symboly a částky pro platby za stočné má každý uvedené na svém platebním kalendáři.

Úřední hodiny pro stočné
16. 7. 2024 16:00 — 19:00
30. 7. 2024

16:00 — 19:00

Stočné telefon: 777 012 031
Stočné e-mail: hana.novotna@nova-ves.cz

 


Úřední hodiny
Pondělí 8.00 — 11.00 13.00 — 17.30
Středa 8.00 — 11.00 13.00 — 17.30