Posvícení už tuto sobotu!

Srdečně všechny zveme
v sobotu 21. září 2019 na

Novoveské posvícení

slavnostní zahájení na návsi ve 14:00

vystoupení dětí
Představení obnoveného novoveského lidového kroje
kouzelnické vystoupení Agnes Adonis
řemeslný jarmark
pouťové atrakce
stánek Červeného kříže

hudební vystoupení:
Marching Band
KralupySwing

od 19:00 taneční zábava se skupinou

Dvořákova veranda

Občerstvení zajišťuje Podřipský pivovar