POZVÁNKA K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat:

– v pátek 7. 6. od 14 do 22 hodin,

– v sobotu 8. 6. od 8 do 14 hodin.

Jako obvykle budou v naší obci tři volební okrsky a tři volební místnosti:

  • Nová Ves (pro občany Nové Vsi) v sále obecního úřadu,
  • Nové Ouholice (pro občany Nových Ouholic a Vepřku) v budově bývalého zdravotního střediska č.p. 43,
  • Staré Ouholice (pro občany Starých Ouholic a Miřejovic) v hospodě U hasiče č. p. 57.

Určitě k volbám přijďte, Vaše účast je velmi důležitá.

Můžeme tak společně prolomit tradičně nízkou volební účast u těchto voleb     a společně tak rozhodnout o tom, kdo nás bude v Bruselu zastupovat. Srdečně vás k nim všechny zvu.

Jak se volí do Evropského parlamentu

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svoji totožnost a státní občanství. To znamená, že se prokáže občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud volič volí na voličský průkaz, tak je povinen ho po jeho předložení odevzdat volební komisi.

Kroužkování a volební lístky

Každému voliči přijdou do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Od volební komise volič obdrží také úřední obálku s úředním razítkem, do které za plentou vloží pouze jeden hlasovací lístek s preferovanou kandidující stranou.

Ve volbách do Evropského parlamentu lze využít tzv. preferenční hlasy, nanejvýš dva kandidáty na vybraném hlasovacím lístku. Udělíte je zakroužkováním pořadového čísla u vybraného kandidáta. V případě, že volič zakroužkuje více kandidátů, hlas připadne pouze dané straně, preferenční hlasy se nebudou počítat.

Úřední obálku, ve které je hlasovací lístek vybrané strany s případnými zakroužkovanými až dvěma kandidáty, vhodíte před očima komise do volební urny.

Kdo může volit do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let. Zároveň tento občan nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Voličem může být také občan jiného členského státu Evropské Unie. Podmínkou ale je, že alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu na území České republiky. Pokud chce hlasovat pro české kandidáty do Evropského parlamentu, musí zažádat o zápis do seznamu voličů. V případě, že hlasoval v předchozích volbách, na seznamu by měl být automaticky. Přesto je doporučeno si zápis zkontrolovat.

Více informací k volbám najdete zde: https://elections.europa.eu/cs/

Lukáš Jansa, starosta