Příspěvek na školu v přírodě nebo lyžařský výcvik

Ve školním roce 2021/2022 poskytuje obec příspěvek na školu v přírodě či školní lyžařský kurz ve výši 1 000 Kč na dítě.

O příspěvek mohou žádat na obecním úřadě rodiče dětí s trvalým pobytem v obci Nová Ves. Podmínkou je také trvalý pobyt v naší obci alespoň jednoho z rodičů.

Aktuální formulář s žádostí je ke stažení na této adrese:
https://www.nova-ves.cz/download/zadost-o-poskytnuti-dotace-na-skolu-v-prirode/
nebo si ho můžete vyzvednoutí na obecním úřadě.

Žádosti podávejte do 30. 6. 2022.