Pronájem restaurace U hasiče

Obec Nová Ves zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory (prostory sloužící podnikání – provozování restaurace U hasiče) nacházející se v přízemí (prvním nadzemním podlaží) budovy č.p. 57, která je součástí pozemku stp.č. 81 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník, včetně vybavení a zařízení nebytových prostor a předzahrádky na pozemku p.č. 560 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník.

Podlahová plocha nebytových prostor: 185,4 m2

Minimální výše nájemného: 5.550,- Kč měsíčně

Účel nájmu: provozování pohostinství a s tím spojených služeb pro veřejnost

Doba nájmu: od 1.7.2020 (nebo podle dohody) na dobu neurčitou

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.
Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže co nejdříve uvést restauraci do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru.