Protipovodňová opatření

Vážení návštěvníci stránek,

Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

  • Povodňový plán obce
  • Manipulační řád VD Orlík
  • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

Děkujeme za pochopení,

 

Jiří Karas

 

Icon
Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
Icon
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
Icon
Dopis ministra zemědělství
Icon
Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
Icon
Výzva starostů na dolním toku Vltavy
Icon
Přílohy povodňového plánu
Icon
Technologický postup instalace dílčích protipovodňových opatření
Icon
Povodňový plán obce (aktualizace 16.5.2016)