Roman CIVÍN – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

  • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Chtěl bych podpořit současné vedení, které úspěšně nastartovalo rozvoj naší obce. Čekají nás výzvy. Výstavba kanalizace a s tím spojené rekonstrukce silnic, obnova chodníků, atd… Nové zastupitelstvo má před sebou velký kus práce, a tak bych i já chtěl pomoci věcem, které mají smysl. Jsem připravený podílet se na společných aktivitách a rozhodnutích, které přispějí k většímu komfortu života v obci a který bude zároveň v souladu s trendem trvale udržitelného rozvoje.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Nejvíce mě oslovili lidé, kteří zde žijí. Myslím tím všechny ty, kteří jsou členy spolků a sdružení, aktivně usilujících o čistotu obce, kulturní a sportovní vyžití, nebo jen společné smysluplné trávení volného času. Rád se účastním akcí „Miřejovických“, jejichž sportovní nadšení, nezná mezí, s respektem sleduji pracovní aktivity Okrašlovacího spolku v Nových Ouholicích, nadšení klubu KUDYKAM, aktivitu a nadšení Spolku seniorů a práci pedagogů s dětmi v MŠ Nová Ves.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi černé skládky, ale i tady se stav výrazně zlepšil. Není od věci zmínit, že lidé dlouhodobě žijící v našich obcích, kteří jsou ale trvale přihlášeni jinde, připravují obec a obecní rozpočet o finanční prostředky, které by mohly být použity k rozvoji obce. Stojí za úvahu, jak motivovat tyto občany ke změně. Velkým problémem jsou komunikace a jejich stav, ale to je bohužel problém celého Středočeského kraje.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Problémů a nedostatků je jistě hodně, od stavu komunikací, chybějících chodníků, přístupových cest, nedostatečného osvětlení, otázky nevyužívané školy ve Vepřku, atd…

Většina řešení je závislá na rozpočtu obce a ten bude s výstavbou kanalizace omezený. Proto bude nutné posoudit priority jednotlivých projektů a hledat zdroje, ze kterých můžeme naše obce zvelebit.

  • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Kromě již zmiňované infrastruktury obce by to byla podpora obecních spolků, sdružení nebo jen sousedských setkání. Spokojeni můžeme být jen v hezkém prostředí a v čisté přírodě, i když jsme na významných dopravních trasách. Kvalitu životního prostředí považuji za důležitý cíl a věřím, že i většina spoluobčanů.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem profesí technik, a proto bych mohl přispět svými zkušenostmi při řešení technických problémů, např. při realizaci veřejných zakázek. Obecně se nebráním žádné práci, kterou jsem schopen se naučit a která mi dává smysl. Věřím, že nové zastupitelstvo bude složené z lidí blízkých mému smýšlení, kteří vědí, co je třeba udělat. S takovými lidmi budu rád spolupracovat na jakémkoliv úkolu.

Zpět na přehled kandidátů