Rozpočet

Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

 

Icon
Rozpočet 2015
Icon
Rozpočet 2014
Icon
Rozpočet 2013
Icon
Rozpočet 2012
Icon
Rozpočet 2011
Icon
Rozpočet 2010