Silnice II/608

Icon
Stanovisko MěÚ Kralupy (odboru dopravy) k žádosti obce Nové Vsi
Icon
Statistické měření rychlosti vozidel na silnici II/608 - Nové Ouholice
Icon
Statistické měření rychlosti vozidel na silnici II/608 - Staré Ouholice
Icon
Statistika měření počtu vozidel a jejich rychlostí v Nové Vsi na silnici II/608
Icon
Usnesení č. 009 - 30/2016/RK ze dne 5.9.2016
Icon
Vyjádření ke Stanovení dopravního značení - omezení dálkové jízdy kamionů po silnici II/608 v úseku Nová Ves - Račiněves křižovatka se silnicí II/240
Icon
Zápis z jednání o omezení vjezdu nákladních vozidel, stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/608
Icon
Záznam z jednání 11.1.2016
Icon
Zdůvodnění omezení vjezdu kamionů na silnici II_608
Icon
Zřízení úsekových radatrů v Nové Vsi a Nových Ouholicích
Icon
Žádost o umožnění instalace dopravního značení
Icon
Žádost o vyjádření ke Stanovení dopravního značení - omezení jízdy dálkových kamionů po silnici II/608