Uzávěra silnice II/608 v Nové Vsi

Související:

SHRNUTÍ DOPRAVNÍ SITUACE OD 7. února 2022

 • Od pondělí 7. února bude neprůjezdná silnice II/608 v úseku od konce zástavby v Nové Vsi ze směru od Ledčic po mosty přes Bakovský potok před zástavbou v Nových Ouholicích.
 • Od podzimu 2022 bude uzavírka prodloužena i dál přes Nové Ouholice po autobazar.
 • Nebude tedy možný nájezd / sjezd směrem na dálnici.
 • Od 7. 2. bude uzavřena čerpací stanice BENZINA Nová Ves (minimálně do konce roku 2022).
 • Obecní úřad, bistro, pošta, obchod i knihovna fungují dále – v případě změn budeme informovat.
 • Vepřek bude pro všechny (kromě trvalých obyvatel části Vepřek, autobusů a základní dopravní obsluhu) neprůjezdný.

Plánek uzavírky

Na konci ledna byla dokončena stavba kanalizace a staveniště bylo předáno firmě BES ke stavbě chodníků a opravě silnice. Stavba chodníků a opravy silnice se naplno rozjedou 7. února. Od tohoto dne bude uzávěra silnice rozšířena od severního konce zástavby Nové Vsi až k mostům přes Bakovský potok včetně. To znamená, že už nebude možný průjezd po II/608 přes Nové Ouholice směr Kralupy. Západní část Nové Vsi bude mít příjezdovou trasu přes Sazenou a Uhy, východní část kolem průmyslového areálu Nové Vsi na Ledčice.

V Nových Ouholicích (od mostů až za autobazar) se začne pracovat později na jaře.

Vepřek bude uzavřen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu“. Definici pojmu „dopravní obsluha“ podává vyhláška číslo 30/2001 Sb., respektive zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf 15, odstavec 3. Tam se můžeme dočíst, že dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Je tedy jasné, že přes Vepřek nebudou moci jezdit ostatní občané Nové Vsi, kteří nemají přímo ve Vepřku bydliště. Aby se zamezilo masivnímu přelití dopravy ze silnice II/608 do Vepřku, jako se to stalo při stavbě kanalizace v Nových Ouholicích, bude dodržování tohoto zákazu velmi často kontrolovat policie.

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka Nová Ves – rozcestí (naproti dálniční policii) bude v obou směrech posunuta do zatáčky směrem Vepřek v místě u stávajících betonových svodidel (viz mapka – ikona autobusu). Autobusy tak budou ze směru od Mělníka pokračovat na Vepřek, Staré Ouholice a dále. Pro Nové Ouholice zůstává zastávka U Havlínů. Nové jízdní řády platné od 7. 2. ke stažení zde: Spoje v době uzavírky

 

ROZSAH STAVBY

 • Vytěžení silnice až na základ.
 • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
 • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
 • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
 • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
 • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
 • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
 • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
 • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
 • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
 • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
 • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

 

Icon
Most / lávka pohled
Icon
Most / lávka půdorys
Icon
Koordinační situace – SO 102
Icon
Situace stavby – část B
Icon
Situace stavby – část A
Icon
Přehledná situace jednotlivých projektů
Icon
Zásady orgnizace výstavby
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace